Lärarhandledning

Åk 4-6

KrigarkvinnanLärarhandledning

Vem låg i graven?

800-tal

Birka

En ritning av en grav där skelett från människa och djur syns
I den här lektionen får eleverna använda sig av en grav som forskarna har hittat ny information om. En krigargrav som man länge trodde var en man bedömdes istället till kvinna. Hur påverkar det historien och forskarvärlden?

Koppling till skolans kursplan

Centralt innehåll:

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kun­ska­per om det förflutna.

Betygskriterier:

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas.

Lektionens innehåll

I den här lektionen får eleverna utgå från ett arkeologiskt material och undersöka det närmare. De får genom graven se både hur vikingatida gravar kunde se ut men även hur de tolkas i dag av forskare. Genom övningarna får eleverna:

 • En förståelse om vikingatida begravningar
 • Resonera kring olika frågor så som skillnaden mellan manliga och kvinnliga uttryck.
 • Diskutera historiebruket kring en aktiv fråga i historievärlden.
 • Använda kunskapen i en övning för att skapa en djupare förståelse för historien.

Övning 1

Dela upp eleverna i grupper om tre och låt de sitta och diskutera. Kanske kan de behöva papper och pennor för att skriva ner sina funderingar. När eleverna diskuterat klart lyfter ni i helklass vad ni kom fram till. I parentes hittar du som lärare hjälp till eleverna om de fastnar i sina diskussioner.

 • Varför tror du att det är ovanligt med kvinnliga krigare?
 • Behövde krigaren verkligen alla vapnen som låg i graven? Varför fick hon så många? (Vi vet inte exakt hur de tänkte under vikingatiden, men antagligen var det för att visa sin makt. Kanske också för att de som var kvar i livet ville och kunde ge henne en rik begravning).
 • Krigare finns kanske inte på samma sätt i dag som under vikingatiden. Kan ni komma på ett annat yrke som många tycker är manligt/kvinnligt och som det vore konstigt om en man/kvinna hade? (Kommer eleverna inte på något kan du hjälpa dem med till exempel barnmorska, soldat, sjuksköterska.)
 • Varför tror du att vissa forskare blev upprörda när de fick reda på att det kunde vara en kvinna i graven? (Många av forskarna hade nog ägnat mycket tid åt att forska om män i krigargravar, kanske blev det svårt att ta in ett nytt sätt att tänka? Kan det ha varit för att graven ansågs vara en av de finaste krigargravarna på hela Birka och att det därför inte kunde tillhöra en kvinna?).

Övning 2

Låt eleverna sitta en och en med ett papper framför sig. Hur skulle deras grav se ut om en arkeolog grävde upp den om 100 år? Vad hade eleverna valt att ha med i graven? Vad hade deras nära och kära valt att lägga ner i graven?

Källor

 • Begravd på Birka: tre århundraden, fyra vikingaliv. Red. Linda Wåhlander. 2020, första utgåvan.  ISBN: 9789151944821
 • Historiska.se
 • Viking warrior women? Reassessing Birka chamber grave Bj.581. Neil Price, Charlotte Hedenstierna-Jonson, Torun Zachrisson, Anna Kjellström, Jan Storå, Maja Krzewińska, Torsten Günther, Verónica Sobrado, Mattias Jakobsson5 & Anders Götherström S0003598X18002582jra 181..198 (diva-portal.org)
Logotyp Historiska museet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Under sent 1800-tal grävde arkeologer ut stora delar av den vikingatida handelsstaden Birka. Där finns ovanligt många gravar och en av dem var en grav fylld av vapen, en krigargrav.