Lärarhandledning

Åk 4-6

Leoparder, lejon och hjärtanLärarhandledning

Varför bråkar vi om symboler?

1500-TAL

Sverige

Introduktionsbild föreställande två broderade leoparder.
Den här lektionen handlar om vapensköldar och vilken betydelse de hade i maktspel mellan de nordiska länderna under 1500-talet. Bråket kring riksvapnet kan tjäna som sinnebild för striden mellan Sverige och Danmark som blev en följd av att Gustav Vasa upplöste Kalmarunionen.

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

  • Kampen om den politiska makten i Norden. Reformationen och framväxten av en stark kungamakt i Sverige. Uppror och motstånd mot kungamakten.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om händelser och aktörer under olika tidsperioder samt om historiska begrepp.

Övning - Finn tre likheter

I den här övningen ska elevernas hitta likheterna mellan Erik XIV:s och Frederik II:s vapensköldar. Striden om riksvapnet var en del av strävan att skapa den svenska nationen.

Symbolerna i vapensköldarna var viktiga. Frederik II var missnöjd med att Sverige hade upplöst Kalmarunionen. Danmark hade på så sätt förlorat en stor del av makten och handeln i Östersjöprovinserna. Som en protest inkluderade Frederik II de svenska kronorna i sitt riksvapen. Erik XIV kontrade i sin tur med att ta in Norges och Danmarks symboler för att antyda att han var Kalmarunionens rättmätige arvtagare. Striden inkluderade även ett bråk om vilka titlar som de bägge kungarna använde.

Erik XIV:s broderade vapensköld finns i Livrustkammarens samling. Skölden är troligen ett arbete från Hubert Woldemarssons ateljé, beställt av Erik XIV till kröningen 1562. Enligt Carl Anton Ossbahr blev vapenskölden funnen i Woldemarssons dödsbo tillsammans med krona och bokstäverna ER och CR, vilket kan tyda på att det var avsett för Karin Månsdotters kröning.

En beskrivning av Erik XIV:s sköld är: Första kvadreringen med Svea rikes vapen, andra kvadreringen med Göta lejon, tredje kvadreringen med Norges lejon och fjärde kvadreringen med Danmarks leoparder. Hjärtsköld med en Vase i guld mot ginstyckad sköld i blått, vitt och rött.

Övning - Fundera

De två frågorna i slutet av materialet kan ni diskutera i mindre grupper eller i hela klassen. Beroende på elevernas kunskaper i samtidsfrågor kan det kanske vara enklare att diskutera med klassen under din ledning.

Den första frågan - om det är viktigt med symboler - skulle kunna besvaras med ett tydligt "ja". Symboler är viktiga, annars skulle det inte uppstå bråk kring dem. Sedan är det en annan sak om det borde vara så eller ej, och varför de är viktiga.

Den andra frågan - om det finns bråk kring symboler idag - skulle kunna belysas med exempel från politiska rörelser: striden kring den nordamerikanska Sydstatsflaggan, användandet av den röd-vita flaggan i Belarus och bråken om statyer av män som av vissa anses vara symboler för förtryck.

Övning - Gör en vapensköld

I den här övningen får eleverna skapa en egen vapensköld med utgångspunkt i de tips som finns att ta del av i det sista avsnittet i lektionsmaterialet, "Mer om vapensköldar". Där ges också en kort förklaring till heraldiken. Avsätt ungefär en halvtimme för att genomföra övningen.

Ni behöver papper, färgpennor, ev. olikfärgade papper, målarfärg och annat som är kul att använda då eleverna ska skapa bilder. Det är även möjligt att arbeta med collageteknik.

Be eleverna att individuellt eller i grupp om 3-5 personer att läsa fördjupningstexten "Om vapensköldar". Därefter ska var och en individuellt skapa en vapensköld med symboler för sin familj. Redovisningen kan till exempel ske genom en utställning där eleverna presenterar sina verk och berättar hur de tänkt, vilka bilder eller symboler de har valt och varför.

Vill du ge tips på ytterligare läsning, kan du föreslå dem att söka på ordet heraldik på nätet.

Källor

Ossbahr, Carl Anton. 1889. Ett perlstickarearbete från Erik XIV:s tid i Meddelanden från Svenska slöjdföreningen.

Livrustkammarens logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Livrustkammaren

För elever

En vapensköld är en symbol för något eller någon. En stad kan ha en vapensköld precis som en person kan ha det. Den som har en, vill oftast vara ensam om att ha just sin vapensköld. Och därför är det viktigt att vapensköldar är olika varandra.