Lektion

Åk 4-6

Leoparder, lejon och hjärtanLektion

Varför bråkar vi om symboler?

1500-tal

Sverige

Introduktionsbild föreställande två broderade leoparder.
En vapensköld är en symbol för något eller någon. En stad kan ha en vapensköld precis som en person kan ha det. Den som har en, vill oftast vara ensam om att ha just sin vapensköld. Och därför är det viktigt att vapensköldar är olika varandra.

Finn tre likheter

Vad händer om två personer vill ha samma bilder på sina vapensköldar? Kung Erik XIV av Sverige och kung Frederik II av Danmark hade det problemet. De bägge kungarna levde vid mitten av 1500-talet. Kalmarunionen hade enat Danmark, Sverige och Norge sedan 1397. Sverige upplöste unionen 1523. Men Frederik II hävdade att unionen fortfarande gällde.

Här nedan hittar du de bägge kungarnas vapensköldar, Frederiks till vänster och Eriks till höger. Vad ser du för likheter mellan dem?

Bild av Frederik II:s och Erik XIV:s vapensköldar.
Vänster bild: Jens Bircherod, 1581. Wikimedia commons (PD). Höger bild: Helena Bonnevier, Livrustkammaren/SHM (CC BY).

Mer om vapensköldar

Du kanske vill göra en egen vapensköld? Det finns en del regler för hur du ska göra.

Du får till exempel inte härma någon annans vapensköld utan att fråga om lov. Du får endast använda dig av fem färger (kallas tinkturer): blått, rött, purpur, grönt och svart. Och du får även använda de två metallerna guld och silver.

När du komponerar din vapensköld ska du se till att färgerna angränsar mot metaller och tvärt om. Du kan alltså ha ett grönt fält vid sidan om ett guldfält. Men inte ett grönt och ett blått fält sida vid sida.

De symboler som du har i din vapensköld bör vara också väldigt tydliga. Tanken är att den som ser vapenskölden ska kunna se vems den är på långt håll. Allt som handlar om vapensköldar kallas för heraldik.

Här är ett bra exempel på en vapensköld. Det är vapenskölden för norra Finland, Satakunda. Just det här exemplaret syddes av Nils Niklas Stare år 1660 för att vara med i begravningståget för kung Karl X Gustav.

Det blåa övre fältet gränsar mot det nedre guldfältet. Det är två sexuddiga stjärnor i guld på det blå fältet. Ovanpå allt finns en stående björn med krona på huvudet och kroksabel i höger handen.

Norra Finlands vapensköld.
Foto: Livrustkammaren/SHM (CC BY)

Lejon, leoparder, hjärtan och kronor

I bägge vapensköldarna finns de tre kronorna (symbol för Sverige), lejonet som står på en böjd yxa (symbol för Norge) och de tre leoparderna med hjärtan (symbol för Danmark)

Vapensköldarnas likheter ledde till bråk mellan Erik XIV och Frederik II. Bråket gällde rätten att ha de tre kungarikenas symboler på vapenskölden. Det gick inte att ha dem så lika. Bråket var så allvarligt att det faktiskt blev en av anledningarna till det nordiska sjuårskriget 1563–1570. Tänk, ett krig på grund av leoparder, lejon, hjärtan och kronor.

Fundera

  • Är det verkligen så viktigt med symboler?
  • Finns det några bråk kring symboler idag?
Livrustkammarens logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Livrustkammaren

För lärare

Den här lektionen handlar om vapensköldar och vilken betydelse de hade i maktspel mellan de nordiska länderna under 1500-talet. Bråket kring riksvapnet kan tjäna som sinnebild för striden mellan Sverige och Danmark som blev en följd av att Gustav Vasa upplöste Kalmarunionen.