Lärarhandledning

Åk 7-9

Maja och Annas förbjudna kärlekLärarhandledning

Vad hände om två kvinnor blev kära i varandra under början av 1900-talet?

1900-1905

umeå

På ett bord ligger handskrivna brev och högar med dagböcker.
Genom dagboksanteckningar får eleverna ta del av hur det kunde vara för en homosexuell kvinna under tidigt 1900-tal. Lärarinnorna Maja och Anna höll sin kärleksrelation hemlig. Via Majas dagböcker får vi ta del av hennes glädje, längtan, smärta och sorg.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll

Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Lgr22 betygskriterier

Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.

Om lektionen

I denna lektion får eleverna följa Maja Beskow. Hon var den första kvinnan att arbeta på Umeå högre läroverk, hon stred för kvinnors rösträtt och hade ett stort engagemang i samhällsfrågor. Genom att läsa Majas dagboksanteckningar kan vi också se en annan bild av Maja som hon gömde undan och som också var olaglig och otänkbar under sekelskiftet. Maja beskriver kärleken till Anna och hur hon får henne att känna. Vi får också höra om hur Anna förbjuds att träffa Maja och hur Maja då bannar sig själv för sitt beteende.

Lektionen kopplar ihop dåtidens syn på kvinnlig homosexualitet med hur vi ser på det idag.

Övning 1

Låt eleverna diskutera frågorna nedan i mindre grupper. Ta sedan upp frågorna i helklass.

  • Vilka likheter finns mellan synen på homosexualiteten för 100 år sedan och idag?
  • Vilka olikheter finns mellan synen på homosexualiteten för 100 år sedan och idag?
  • Varför tror ni att det var så stor skillnad på kvinnors och mäns sexualitet?
  • Innan Maja dog gav hon sina dagböcker och brev till en god vän som var präst. 25 år efter hennes död lämnade han in dem till Folkrörelsearkivet i Västerbotten. Vad tror ni hade hänt om någon hittat Majas dagbok medan hon levde?

Övning 2

Låt eleverna fundera över om de har skrivit ned sina egna tankar i någon form, dagbok, instagram eller liknande. Be eleverna fundera över hur deras texter skulle tolkas om 100 år.

Loggor för Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten

För elever

När lärarinnorna Maja och Anna blev kära i varandra började en komplicerad kärlekshistoria. Kärleken måste hållas hemlig, eftersom samkönade relationer inte var tillåtna. Via Majas dagböcker och brev får vi ta del av hennes glädje, längtan, smärta och sorg.