Lektion

Åk 7-9

Maja och Annas
förbjudna kärlek
Lektion

Vad hände om två kvinnor blev kära i varandra
i början av 1900-talet?

1900-1905

Umeå

Flera högar med böcker och brev.
När lärarinnorna Maja och Anna blev kära i varandra började en komplicerad kärlekshistoria. Kärleken måste hållas hemlig, eftersom samkönade relationer inte var tillåtna. Via Majas dagböcker och brev får vi ta del av hennes glädje, längtan, smärta och sorg.

Maja och Anna - läs och lyssna

Maja och Anna träffades år 1900. De hade båda nyss flyttat till Umeå, Maja för att arbeta som lärarinna och Anna för att börja på lärarutbildningen. Maja skriver i sin dagbok hur de tillbringar allt mer tid tillsammans. Hon beskriver blickar, hur de sitter nära varandra och hur Anna sitter i hennes famn. Och om den där kvällen, när Maja var på väg hem, hur Anna ropade tillbaka henne, slog armarna om hennes hals och drog ner henne i sängen – ”Åh hur det kändes!”

Tre handskrivna brev

Homosexualitet i början av 1900-talet

Maja och Anna levde i en tid då samkönade relationer var förbjudna och därför var det omöjligt att vara öppet homosexuell. Människor rapporterade personer de misstänkte vara homosexuella, och detta ledde ofta till åtal. Lagtermen för samkönat sex var ”otukt mot naturen”, och detta var olagligt fram till 1944, då homosexualitet i stället stämplades som en mentalsjukdom. Med detta kom även en våg av homofobi, och budskap om att man måste skydda samhället från den homosexuella faran. Alla aktiviteter som endast var för homosexuella skedde därför i största hemlighet.

Ett smärtsamt slut

Maja och Annas kärleksrelation varade i fem år, 1900-1905. Den förbjudna kärlekshistorien får ett plötsligt och smärtsamt slut, när Annas föräldrar förbjuder Anna att träffa Maja mera.

I Majas dagbok kan man läsa om sorgen och smärtan och om hat mot sig själv och sina förbjudna känslor. Och hur hon tvingas acceptera samhällets syn på sig själv – att hon är sjuk:

Två fotografier på två kvinnor

Kvinnors "frirum"

Maja fick inte dela sitt liv med sin kärlek Anna, men i stället levde hon tillsammans med lärarinnan Julia Byström. I Majas dagböcker kan man se att relationen med Julia inte var en kärleksrelation, utan de levde tillsammans som systrar. De bodde tillsammans i 34 år, mellan 1912-1946, tills Julia gick bort och de ligger nu begravda tillsammans.

Anledningen till att Maja kunde bo tillsammans med Julia var att var att man tänkte att kvinnor inte kunde vara kära i varandra.

Två kvinnor sittandes  i ett rum

Den rådande synen var att kvinnor var asexuella, det vill säga att de inte hade någon egen sexualitet, utan fanns till för männens sexualitet. Kvinnor kunde därför lättare skapa möjligheter för samkönade relationer och det var vanligt att ogifta yrkesarbetande kvinnor bodde tillsammans. Många var bara vänner, men troligen fanns det också dolda kärleksrelationer bland dessa tidiga samboförhållanden. Män hade inte samma möjlighet att leva tillsammans, så de fick i stället träffas på offentliga, men undanskymda platser, ofta på allmänna toaletter.  

Maja Beskow

År 1900 började 23-åriga Maja Beskow som vikarierande teckningslärarinna vid Umeå Högre allmänna läroverk. Hon var då skolans första kvinnliga lärare. Skolan motsvarade dagens gymnasium och tog bara emot manliga elever.
1903 dog läraren som hon vikarierade för, men som kvinna kunde hon inte söka tjänsten. Hon sökte då dispens hos kungen, och efter hans medgivande blev Maja den första kvinnan i Umeå som fick en fast lärartjänst på ett högre läroverk. Inte förrän 20 år senare, 1923, tilläts kvinnliga lärare och kvinnliga elever vid läroverken i Sverige.

Maja Beskow engagerade sig i många olika samhällsfrågor. Hon var med och startade Umeås första scoutkår 1910, och hon var under en tid med i FKPR, föreningen för kvinnlig politisk rösträtt. 1925 tog hon initiativ till att bilda en kvinnlig gymnasieförening, eftersom de kvinnliga studenterna inte fick vara med i den befintliga (manliga) gymnasieföreningen. Maja arbetade på läroverket fram till sin pension.

Du kan se Maja längst upp till vänster i bild.

Många män samlade runt ett bord samt en kvinna i bakgrunden
Loggor för Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Västerbottens museum och Folkrörelsearkivet i Västerbotten

För lärare

Genom dagboksanteckningar får eleverna ta del av hur det kunde vara för en homosexuell kvinna under tidigt 1900-tal. Lärarinnorna Maja och Anna höll sin kärleksrelation hemlig. Via Majas dagböcker får vi ta del av hennes glädje, längtan, smärta och sorg.