Norrköpings_stadsmuseum_Människor och maskiner_VID_MASKINEN_VÄVERIET

Lärarhandledning

Åk 7-9

Människor och maskinerLärarhandledning

Hur var det att arbeta i textilindustrin?

Ca 1900

Norrköping

Hur var det egentligen för en arbetare i ett väveri? Följ med på en lektion om människors levnadsvillkor i en föränderlig tid.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, Centralt innehåll, åk 7–9

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Lgr22, betygskriterier, åk 7–9

 • Eleven för resonemang om människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.

Om lektionen

Lektionens syfte är att ge eleverna möjlighet att resonera kring vilka positiva respektive negativa konsekvenser industrialiseringen fick för människan.

Be eleverna att titta på inledningsfilmen och att lyssna till de olika berättelserna i materialet. Du kan sedan välja att genomföra en eller flera av de nedanstående övningarna.

Övning 1, en lista

En listningsövning börjar med att varje elev först arbetar själv med papper och penna. Utgångspunkten är att de ska lista för- och nackdelar med industrialiseringen.

Svaren kan vara många olika, och dessa ska skrivas under varandra till en lista. Låt eleverna arbeta i ca 5 minuter. Samla dem sedan i grupper om 3–4 elever. Varje elev ska redovisa det man vill från sin lista. De andra får inte avbryta eller markera åsikt, utan bara lyssna.

Därefter kan de fritt diskutera om något väckte särskilt intresse. Syftet är att de ska få tänka efter, öva sig på att tycka saker, och att visa respekt för varandras åsikter.

Övningen är inte lämpad för ett samtal i helklass, då det finns en viss risk att vissa elever blir inaktiva.

Övning 2, ett brev

Eleverna skriver ett brev. Utgångspunkt:

Du lever och jobbar i en textilfabrik i Norrköping i början av 1900-talet. Det är ett tufft liv på många sätt för att du är ett barn. Din tvilling lever på 2020-talet och du skickar ett brev till din tvilling där du berättar om livet i textilfabrikerna och hur det är i Norrköping i början av 1900-talet. (Kanske får du svar från 2020-talet och en spännande brevväxling börjar?)

Övning 3, något kreativt

Låt eleverna fritt skapa text med lektionens berättelser som utgångspunkt, till exempel någon av människorna på fotografierna eller en maskin. Texten kan vara ett stycke poesi, en prosa-text, en låt-text eller annat. Be gärna eleverna att använda nyckelord ur de olika texterna i lektionen. Förslag:

 • Vävstol
 • Kraft
 • Maskin
 • Smuts
 • Damm
 • Trötthet

Källor

 • Arbetarminnen, arkiv Norrköpings stadsmuseum
 • Bildarkivet Norrköpings stadsmuseum
 • Byréus-Hagen, Katrin. 1998. Stormens Öga: om självständighet och beroende. KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor.
 • Horgby, Björn. 1989. Surbullestan. Carlsson: Malmö.
Norrkopings_stadsmuseum_logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Norrköpings stadsmuseum

För elever

Skulle du resa 120 år tillbaka i tiden och träffa en jämnårig person, skulle ni inte ha mycket gemensamt. Åtminstone inte om den personen var textilarbetare. Inget studiebidrag, ingen månadspeng, ingen semester och ingen fritid på det sätt vi har idag, långa arbetsdagar och… Ja, du kan lyssna själv.