Lärarhandledning

ModedockanLärarhandledning

Vad kan en liten docka berätta om prinsessmodet på Vasatiden?

1500-tal

Lm_dig34067
Den här lektionen handlar om globalisering och kulturmöten på 1500-talet ur ett textilhistoriskt perspektiv. Eleverna får även reflektera över kläders budskap, stil och identitet och jämföra 1500-talet med idag.

Kopplingar till kursplanen i historia

  • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  • Den svenska statens framväxt och organisation.
  • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Om lektionen

Den här lektionen passar bra att göra medan ni läser om Vasatiden i läroboken i klassrummet. Genom att använda en docka som historisk källa får eleverna möta vasatiden ur ett textilhistoriskt perspektiv och få kunskap om vasatidens dräkter.

Eleverna får öva sig i att tidsbestämma dockans dräkt genom att granska dess detaljer. Genom att låta eleverna känna på textilier som dockan och dockans kläder är tillverkade av (här kan ni samarbeta med slöjden) skapas en djupare förståelse för historien.

Det finns några sätt att få kunskap om vasatidens dräkter. Det ena är att titta på kungliga porträtt. Ett annat sätt är att läsa räkenskaper och inventarieförteckningar över kungligheters kläder. Genom att undersöka modedockan får vi ett tredje sätt som både ger oss tredimensionell kunskap och även taktil kunskap. Tillsammans skapar dessa källor en kunskapsbank för dräkthistoria.

Övning -vad har hon på sig egentligen?

I den här övningen får eleverna arbeta med dockans alla delar från tyger till dräkttermer och tidstypiska detaljer.

Målet är att eleverna ska förstå vad som gör dräkten spansk och hur man kan tidsbestämma den. En fördel är om eleverna kan få känna på de olika materialen som dockan och kläderna är tillverkade av.

Material som är bra att ha när lektionen börjar

Ståltråd (kroppen) och tunn mässingstråd (de knypplade spetsarna av guld- och silvertråd).

Tyg: siden, sammet och linne.

Dela in eleverna i små grupper och be dem gå igenom bilden/bilderna för att sedan svara på följande frågor:

  • Vad heter de olika delarna på dräkten/dräkterna?
  • Vilka material har använts?
  • Vad är det som gör att dräkten är ”typiskt spansk”?
  • Vad är det som gör att den är tidsbestämd till slutet av 1500-talet?

Taktil bonus: Om ni har tillgång till materialen kan eleverna känna på och sedan försöka bestämma vad som är siden, sammet och linnetyg.

Förslag: Lägg ut tre tyglappar och numrera dem. Låt sedan eleverna gå fram gruppvis för att känna och sedan skriva ned på en lapp vilket tyg som var nr 1, 2, 3

Diskussionsfrågor

Är det okej att ha en egen stil?

Som grundare av en ny kungaätt var Gustav Vasa mån om att passa in och göra som de andra europeiska kungahusen, även vad gällde kläder.

Resonera kring vad som hade kunnat hända om vasafamiljen valt att ha en egen stil och inte alls klä sig i det senaste kungliga modet som gällde nere i Europa?

Har kläderna ett budskap?

Titta på porträtt av Gustav Vasa och hans familjemedlemmar. Vad kan kläderna berätta för oss?

Vad berättar dina kläder om dig? (kanske intressen, favoritfärg, favoritmaterial)

Skrivövning

En övning i att skriva en kortfattad faktatext i form av en beskrivning.

Ta fram en bild av modedockan.

Be eleverna ta fram sin linjal och mäta upp 16 cm på ett linjerat papper eller i en skrivbok.

Påminn eleverna om att modedockan är precis så hög och be dem tänka på om de haft en figur/docka/annan leksak i ungefär den storleken när de var små.

Låt eleverna skriva en kort beskrivning av den och avsluta med att rita en bild ur minnet.

Förslag på några stödord till beskrivningen: namn, färg, hård/mjuk, typ av figur (docka, mjukdjur, actionfigur).

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Livrustkammaren

För elever

I den här lektionen får du undersöka vad en docka kan berätta om Vasatiden. Hur såg senaste modet ut på 1590-talet? Kanske överflödigt: Vilka material syddes dräkterna i? Varför var det viktigt för vasaprinsessorna att följa senaste klädmodet?