Lärarhandledning

Åk 4-6

En modedocka från VasatidenLärarhandledning

Vad kan en liten docka berätta om prinsessmodet på Vasatiden?

1500-tal

Docka av tyg, med dekorerade kläder och pärlor i håret.
I den här lektionen får du undersöka vad en docka kan berätta om Vasatiden. Hur såg senaste modet ut på 1590-talet? Varför var det viktigt för vasaprinsessorna att följa det senaste klädmodet?

Kopplingar till kursplanen i historia

  • Centralt innehåll Lgr22: Det svenska Östersjöväldet. Orsaker till dess uppkomst och upplösning samt konsekvenser för människor runt Östersjön. 
  • Betygskriterier Lgr22: Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.  

Om lektionen

Den här lektionen handlar om globalisering och kulturmöten på 1500-talet ur ett textilhistoriskt perspektiv. Eleverna får även reflektera över kläders budskap, stil och identitet och jämföra 1500-talet med idag.

Lektionen passar bra att göra medan ni läser om Vasatiden i läroboken i klassrummet. Genom att använda en docka som historisk källa får eleverna möta vasatiden ur ett textilhistoriskt perspektiv och få kunskap om vasatidens dräkter.

Eleverna får öva sig i att tidsbestämma dockans dräkt genom att granska dess detaljer. Genom att låta eleverna känna på textilier som dockan och dockans kläder är tillverkade av (här kan ni samarbeta med slöjden) skapas en djupare förståelse för historien.

Det finns några sätt att få kunskap om vasatidens dräkter. Det ena är att titta på kungliga porträtt. Ett annat sätt är att läsa räkenskaper och inventarieförteckningar över kungligheters kläder. Genom att undersöka modedockan får vi ett tredje sätt som både ger oss tredimensionell kunskap och även taktil kunskap. Tillsammans skapar dessa källor en kunskapsbank för dräkthistoria.

Övning -vad har hon på sig egentligen?

I den här övningen får eleverna öva på att analysera historiska källor genom att arbeta med dockans alla delar: från tyger och dräkttermer till tidstypiska modedetaljer.

Målet är att eleverna ska förstå vad som gör dräkten spansk och hur man kan tidsbestämma den till 1500-talets slut.

Det är en fördel om eleverna kan få känna på de olika materialen som dockan och kläderna är tillverkade av, men inte ett måste.

Dela in eleverna i smågrupper. Be dem sedan gå igenom bilden/bilderna, för att sedan svara på följande frågor:

  • Vad heter de olika delarna på dräkten?
  • Vilka olika material har använts?
  • Vad är det som gör att dräkten kan sägas vara ”typiskt spansk”?
  • Vad är det som gör att vi kan tidsbestämma den till slutet av 1500-talet?

Praktisk och taktil bonusövning

Material som är bra att ha när lektionen börjar:

Ståltråd (kroppen) och tunn mässingstråd (de knypplade spetsarna av guld- och silvertråd).

Tyger av siden, sammet och linne.

Om ni har tillgång till materialen kan eleverna nämligen känna på och sedan försöka bestämma vad som är siden, sammet respektive linnetyg.

Förslag: Lägg ut tre olika tyglappar och numrera dem. Låt sedan eleverna gå fram gruppvis för att känna och sedan skriva ned på en lapp vilket tyg som var nr 1, 2, 3.

Diskussionsfrågor

Tema: Är det okej att ha en egen stil?

Som grundare av en ny kungaätt var Gustav Vasa mån om att passa in och göra som de andra europeiska kungahusen, även vad det gällde kläder.

Resonera kring vad som hade kunnat hända om vasafamiljen valt att ha en egen stil och att inte alls klä sig i det senaste kungliga modet som gällde nere i Europa?

Bär kläderna på ett budskap?

Titta på porträtt av Gustav Vasa och hans familjemedlemmar. Vad kan kläderna berätta för oss?

Vad berättar dina egna kläder om dig? (kanske intressen, favoritfärg, favoritmaterial)

Skrivövning

En övning i att skriva en kortfattad faktatext i form av en föremålsbeskrivning.

Ta fram bilden av modedockan.

Be eleverna ta fram sin linjal och mäta upp 16 cm på ett linjerat papper eller i en skrivbok.

Påminn eleverna om att modedockan är precis så hög och be dem tänka på om de haft en figur/docka/annan leksak i ungefär den storleken när de var små.

Låt eleverna skriva en kort beskrivning av den och avsluta med att rita en bild ur minnet.

Förslag på några stödord till beskrivningen: namn, färg, hård/mjuk, olika material, typ av figur (docka, mjukdjur, actionfigur).

Livrustkammarens logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Livrustkammaren

För elever

I den här lektionen får du undersöka vad en docka kan berätta om Vasatiden. Hur såg senaste modet ut på 1590-talet? Varför var det viktigt för vasaprinsessorna att följa det senaste klädmodet?