Lärarhandledning

Något nytt från fjärran landLärarhandledning

Hur var det när den första kanonen smällde?

1300-tal

Loshult

En medeltida illustration av en kanon som avfyras.
Fritt efter Walther de Milemetes illustration från 1326.
Allt handlar om något som smäller: en kanon. Men inte vilken kanon som helst, utan Europas äldsta. Lektionen vill väcka elevernas inlevelseförmåga och intresse för vad en uppfinning kan betyda.

Koppling till skolans kursplan

Lektionen kan hjälpa eleverna att öva förmågan att

 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500

 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Kursplan 2021: Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

 • Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.
 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Lektionen

Materialet består av fyra huvudtexter och två sidotexter. Där får eleverna veta litet om det mesta som rör krut och kanoner på medeltiden. Bilderna hjälper förhoppningsvis till att ge inspiration till övningen.

Lektionen kräver digitalt eller analogt material för att rita och skriva för alla elever. Avsätt ungefär 15 minuter för läsmomentet och ungefär en halvtimme för övningen. Tidsåtgången kan skilja sig beroende på läs- och skrivkunnighet.

Övning, Hur var det?

Börja med att gå igenom texterna, antingen enskilt, i par eller i helklass. Elevernas uppgift är sedan att omvandla historien till en historia. Arbetet bör ske enskilt eller i par.

Syftet är att eleverna ska få möjlighet att leva sig in i en historisk händelse, att reflektera över hur en historisk händelse skulle kunna kännas.

Målet är att skriva en kort berättelse (ca 300 ord) med en illustration där allt handlar om hur det kan ha gått till den första gången en kanon avlossades i Sverige.

Ge dem minst en halvtimme för att skriva och rita. Till sin hjälp har eleverna några frågor.

 • Vilka tror du var där när det hände?
 • Vad tänkte de?
 • Hur tror du det kändes att vara den förste att avfyra en kanon?

Du kan gärna uppmuntra elevernas associationsförmåga genom att fråga kring deras egna upplevelser, till exempel:

 • Har du upplevt något riktigt historiskt ögonblick?
 • Hur kändes det när du var med om det?
 • Brukar dina föräldrar tala om något som "historiskt"?
 • Vad tycker du är skillnaden mellan något historiskt och en historia?

När eleverna är klara kan ni redovisa, antingen genom att sätta upp historierna på en vägg så att alla kan läsa själva eller genom att de får visa och berätta.

Litteratur

 • Andrade, Tonio. 2016. The Gunpowder Age: China, Military Innovation and the Rise of the West in World History. Princeton University Press: Princeton.
 • Jakobsson, Theodor. 1944. Ein Waffengeschichtlich wertvoller Geschützfund im Armeemuseum von Stockholm. Zeitschrift für Historische Waffen und Kostümkunde 8. Walther de Gruyter & Co: Berlin.
 • Leibnitz, Klaus. Fitting round pegs into square holes? Did Balduin of Luxemburg, Archbishop of Trier use gunpowder artillery in the siege of Eltz castle 1331/33? http://www.vikingsword.com/library/leibnitz_round_pegs.pdf.
 • Milemete, Walther de. 1326. De Nobilitatibus Sapientii Et Prudentiis Regum. Christ Church MS 92 fol.
 • Tittmann, Wilfried. 1993. Die Geschützdarstellungen des Walther de Milemète von 1326/7. Zeitschrift für Historische Waffen und Kostümkunde 35.
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Idag finns det alldeles för många kanoner och gevär. Men en gång i tiden visste de flesta människor inte ens vad en explosion eller en kanon var för något. Hur kan det då ha känts att höra en kanon för första gången?