Lärarhandledning

När antiken kom till SverigeLärarhandledning

Bild inifrån ett hus med utsikt över skog och vatten

Koppling till läroplanen

Historia
Centralt innehåll

  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Syfte

  • Kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer

Bild
Centralt innehåll

  • Två- och tredimensionellt bildarbete.

Syfte

  • Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Övning

Undersök byggnader!

Klassen delas upp i mindre grupper och får en byggnad var att studera, här finns några alternativ, men har ni någon i er närhet, ta gärna med den också!

Bor ni i ett område med många exempel på nyklassicistiska byggnader?
Låt varje grupp går ut för att titta på byggnader i er egen närhet, låt de fota och dela i klassen senare.

  • Kan ni hitta några spår av den antika stilen? Finns det några friser, kolonner med eller utan kapitäl?
  • Hur ser byggnaderna ut?
  • När är de byggda?

Varje grupp redovisar för resten av klassen i beskrivande text, teckningar eller med en tredimensionell modell av byggnaden ni undersökt.

En stor byggnad med ett tomt torg i förgrunden
Arvfurstens palats. Bengt Lundberg (CC-BY 4.0)
Vit byggnad med svart tak och snö på marken.
Skinnskattebergs Herrgård. Calle Eklund (CC_BY 4.0)
kungliga slotten_när antiken kom till Sverige_tullhus
Ritning av tullhuset vid skeppsbron i Stockholm. Erik Palmstedt (PD).

Diskutera

  • Till vilket land reser vi idag för att få inspiration till de hus vi bygger?
  • Vilka souvenirer köper du med dig när du varit på resa?

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Kungliga slotten

För elever