Lärarhandledning

När antiken kom till SverigeLärarhandledning

Målning av ett slott
I den här lektionen får eleverna träffa på byggnader och modeller gjorda utifrån 1700-talets nyklassicistiska stil.

Koppling till läroplanen

Historia
Centralt innehåll

  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Syfte

  • Kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer

Bild
Centralt innehåll

  • Två- och tredimensionellt bildarbete.

Syfte

  • Förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Övning 1

Nyklassicismen blev bland annat populär på grund av att man ville lyfta demokratiseringen där alla människor hade samma rätt att rösta och att leva ett värdigt liv. Låt eleverna fundera över:

  • Finns det någon konstform idag som har vuxit fram i koppling till förändringar i samhället? (Exempelvis graffitti, punken eller funktionalismen.)

Övning 2

Undersök byggnader!

Klassen delas upp i mindre grupper och får en byggnad var att studera, här finns några bilder på byggnader med spår från antika influenser.

Bor ni i ett område med många exempel på nyklassicistiska byggnader?
Låt varje grupp går ut för att titta på byggnader i er egen närhet. Låt dem fota och dela i klassen senare.

  • Kan ni hitta några spår av den antika stilen? Finns det några friser, kolonner med eller utan kapitäl?
  • Hur ser byggnaderna ut?
  • När är de byggda?

Varje grupp redovisar för resten av klassen i beskrivande text, teckningar eller med en tredimensionell modell av byggnaden ni undersökt.

En stor byggnad med ett tomt torg i förgrunden
Arvfurstens palats. Bengt Lundberg (CC-BY 4.0)
Vit byggnad med svart tak och snö på marken.
Skinnskattebergs Herrgård. Calle Eklund (CC_BY 4.0)
kungliga slotten_när antiken kom till Sverige_tullhus
Ritning av tullhuset vid skeppsbron i Stockholm. Erik Palmstedt (PD).

Diskutera

  • Till vilket land reser vi idag för att få inspiration till de hus vi bygger?
  • Vilka souvenirer köper du med dig när du varit på resa?
De kungliga slottens logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Kungliga slotten

För elever

I mitten av 1700-talet återupptäcktes städerna Pompeji och Heraculaneum. Den romerska antikens arkitektur och mönstervärld blev plötsligt modern igen.