Lärarhandledning

Åk 7-9

Nya SverigeLärarhandledning

Vad har en vargkäft från Nordamerika med Sveriges 1600-talshistoria att göra?

1600-tal

Delaware, Nordamerika

Föremål som ser ut som djurhuvuden, med röd päls och stora, vassa tänder. Bredvid ett vävt band och en trästav med en kula i ena änden.
I det här lektionsmaterialet får eleverna fördjupade kunskaper om Sveriges koloniala historia genom att följa en resa till Nordamerika och en koloni som Sverige hade i Delaware under 1600-talet.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhälle

  • Europeisk kolonisation och slavhandel. Konsekvenser av detta för människor och kulturer samt för det ökade globala handelsutbytet mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Lgr22, betygskriterier

Eleven visar kunskaper om särskilt centrala historiska skeenden.

Övning - En resa till Nya Sverige

Syftet med den här övningen är att eleverna ska reflektera över vilka drivkrafter som kan ha legat bakom resan till och från Nya Sverige. I den här övningen får eleverna följa ingenjören Lindeström på resan till Nya Sverige. Övningen ta ungefär 20 minuter att genomföra.

Kartan i elevmaterialet innehåller tretton texter som behandlar olika teman. Be eleverna läsa texterna en och en eller tillsammans i små grupper. Då de har läst igenom texterna får de diskutera följande fråga:

Hur kunde resan till och från Nya Sverige vara värd alla faror och uppoffringar?

Stöd till dig som lärare: Den ökade lyxkonsumtionen i Europa och Sverige skapade en marknad för exotiska varor. Tobak, pälsverk och kryddor kostade litet att inhandla i Nordamerika, men kunde säljas dyrt i Europa. Även om en del fartyg gick under på vägen eller blev kapade av pirater, kunde en lyckligt hemkommen skeppslast ge mångfaldig vinst.

Svaren kan redovisas i helklass eller skriftligen gruppvis.

Övning - Ett fredligt möte?

Syftet med den här övningen är att eleverna ska reflektera över villkoren för mötet mellan de svenskar som kom till kolonin i Delaware och urinvånarna på platsen. Övningen bygger på att eleverna ska diskutera några frågor. För att kunna delta i diskussionen behöver ni ha läst faktatexterna i elevmaterialet och ha undersökt föremålsbilderna. Övningen tar cirka 15 minuter att genomföra.

Dela in eleverna i små grupper om 3-5 personer och be dem fundera tillsammans över följande frågor:

  • Hade svenskarna rätt att bosätta sig i Nordamerika? Varför/varför inte?
  • Hur verkar relationen mellan svenskarna och urinvånarna ha varit? Motivera svaret.

Stöd för dig som lärare:

Det fanns en rik kultur bland urinvånarna längs den amerikanska kusten. Mötet med nybyggarna kunde vara fredligt men även våldsamt. Få stammar överlevde den europeiska koloniseringen. Få svenskar och ännu färre amerikaner känner till att Nya Sverige fanns långt innan den stora europeiska utvandringen. Perioden är relativt kort, men har ändå lämnat vissa spår. Deras ättlingar lever kvar än idag i USA.

Övning - Vems historia?

Syftet med den här övningen är att eleverna ska fundera över vilken plats Nya Sverige har i Sveriges historia och hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter. De får också fundera över vilken betydelse det har att samla och visa föremål på museer. Övningen tar cirka 15 minuter att genomföra.

Dela in eleverna i grupper om 3-5 personer och be dem fundera tillsammans:

Är vargkäften en del av svensk eller nordamerikansk historia?

Be dem skriva ned en lista med så många motiveringar de kan komma på för det ena eller det andra valet.

För dig som lärare att känna till:

Frågan är komplex och försvåras av att vi inte klart vet om föremålen är gåvor från Lenape, köpta av dem eller tagna från dem. Per Lindeström anger till exempel att guvernör Printz lät beställa en hel dräkt av Lenape som kostade motsvarande tre årslöner för en vanlig arbetare.

Källor

Skoklosters slotts logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Skoklosters slott

För elever

I ett tornrum längst uppe i Skoklosters slott finns en kista. I kistan finns en nästan 400 år gammal vargkäft klädd med rödfärgat djurhår. Om den kunde tala, så skulle den säkert kunna berätta något spännande. Men vad? Följ med på en resa till Nya Sverige.