Lektion

Åk 7-9

Nya SverigeLektion

Vad har en vargkäft från Nordamerika med Sveriges 1600-talshistoria att göra?

1600-tal

Delaware, Nordamerika

Två träklubbor och ett uppstoppat rävhuvud.
Foto: Erik Lernestål, Skoklosters slott/SHM (CC BY).
I ett tornrum längst uppe i Skoklosters slott finns en kista. I kistan finns en nästan 400 år gammal vargkäft klädd med rödfärgat djurhår. Om den kunde tala, så skulle den säkert kunna berätta något spännande. Men vad? Följ med på en resa till Nya Sverige.

Från en annan del av Sverige

Rustkammaren på Skoklosters slott är en nästan helt bevarad 1600-talsmiljö. Det är tre rum där greve Carl Gustaf Wrangel samlade vapen, rustningar och udda föremål. I taket till höger kan du till exempel se en blåsfisk. Längs med takbjälken hänger pilkoger från Polen. På bordet står en modell av slottet. Överallt hänger vapen.

Men, vad finns i kistan där till höger? Undersök själv genom att klicka på siffrorna.

Ett stort rum med träpaneler där det hänger en stor mängd vapen. Runt omkring står rustningar och en kista.

Nya Sverige

Föremålen omnämns i slottets inventarielista från 1710. De är de äldsta bevarade föremålen i hela världen från en ursprungskultur i Nordamerika. Vi vet inte riktigt hur föremålen kom till Sverige. Men vi vet att de kom från Nya Sverige i Nordamerika. Det var en koloni som styrdes av svenskar kring 1600-talets mitt.

Nya Sverige grundades 1638. Kolonin låg vid Nordamerikas östkust längs floden Delaware. Där finns idag de nuvarande amerikanska delstaterna Delaware, Pennsylvania, New Jersey och Maryland.

Engelska, franska och holländska handelsbolag bedrev redan handel längs den nordamerikanska kusten. Det fanns mycket pengar att tjäna på handel med päls, skinn och tobak. För att ta del av rikedomen bildade den svenske rikskanslern Axel Oxenstierna "Nya Sverige-kompaniet".

Under 1600-talet fanns det ingen stat i Europa som kunde betala för en expedition till fjärran länder. Därför bildade olika män med privatförmögenheter handelskompanier.

Nya Sverige-kompaniet hade sex holländska och fem svenska delägare. Svenskarna var bröderna Axel och Gabriel Oxenstierna, deras kusin Gabriel Bengtsson Oxenstierna samt Clas Larsson Fleming och Peter Spiring. Den ekonomiska risken för delägarna var stor. Men de möjliga vinsterna var enorma.

Den första resan till kolonin skedde 1637. Fartygen Kalmar Nyckel och Fågel Grip med 24 man lämnade Göteborg under ledning av Peter Minuit. Efter ungefär fyra månader anlände de till Delawareviken. Där köpte svenskarna en bit mark av Lenape-stammen.

Nybyggarna levde på handel, jordbruk, jakt och fiske. Det talades många språk: svenska, finska, tyska, latin, engelska. Nybyggarna var beroende av de goda kontakterna med urinvånarna,  Lenape och Susquehannock. De bytte varor med varandra.

Svenskarna såg att urinvånarna var duktiga hantverkare. De tillverkade kläder av skinn och ull. I dekorerade väskor av skinn bar man med sig mat, pengar, pipor och andra tillhörigheter. När oroligheter uppstod mot holländarna och engelsmännen var Lenape beredda att strida på Sveriges sida.

Nya Sverige fanns under sjutton år, mellan 1638 och 1655. Kolonin blev den första fasta europeiska bosättningen i området. Men Nya Sverige hade problem och blev aldrig lönsamt. År 1655 erövrades huvudstaden Fort Christina av en holländsk styrka under Peter Stuyvesant. Nya Sveriges invånare blev holländare.

En resa till Nya Sverige

Hur kunde man ta sig till och från Nordamerika på 1600-talet? Vad innebar det? För den som inte var rädd för döden, kunde resan vara en spännande möjlighet att vara med om något annorlunda.

Den sista resan som gjordes till Nya Sverige innan holländarna ockuperade området blev nedtecknad av ingenjören Per Lindeström. Åk med på hans resa genom att följa linjen. Du kan zooma in och ut för att undersöka resans sträckning. Klicka på platserna för att få veta vad Lindeström skrev.

Fundera

  • Hur kunde resan till och från Nya Sverige vara värd alla faror och umbäranden?
  • Är vargkäften en del av svensk eller nordamerikansk historia?
Skoklosters slotts logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Skoklosters slott

För lärare

I det här lektionsmaterialet får eleverna fördjupade kunskaper om Sveriges koloniala historia genom att följa en resa till Nordamerika och en koloni som Sverige hade i Delaware under 1600-talet.