Lärarhandledning

Åk 7-9

Önskar du dig internet i julklapp?Lärarhandledning

Internet var framtiden; vad är framtiden för internet?

1960-2000

internet

internetmuseum_Önskar du dig internet i julklapp?_modem
Den här lektionen handlar om att göra en analys kring kalla krigets konflikter och de maktförhållande som uppstod och hur det påverkade framväxten av internet. I lektionen kommer eleverna också få möjlighet att reflektera kring internet och hur tekniken påverkar våra föreställningar om framtiden.

Koppling till skolans kursplan


Centralt innehåll:
Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid

  • Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Betygskriterier:

  • Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid.

Övning 1

Låt eleverna enskilt fundera kring om de skulle önskar sig ”internet” i julklapp. Låt de sedan jämföra sina åsikter i par för att sist ta upp det gemensamt i klassen. Utifrån era svar låt eleverna reflektera kring ”vad som påverkar deras julklappslistor”. Ta upp aspekter som intressen, kompisar, influensers och sociala medier.

Övning 2

Vad fanns på internet 1996?
Berätta för dina elever att mycket av det som vi idag tar som en självklar del av vår vardag, som Google, Snapchat, Youtube eller Tiktok, inte fanns 1996. Låt dem fundera på vilket internet man kunde besöka. Låt eleverna pröva Internet Archives Waybackmachine https://web.archive.org/ för att titta och besöka webben från 1996.
Testa gemensamt


Whitehouse.gov – 27 dec 1996


Aftonbladet.se – 25 okt 1996

Övning 3

Prova Wayforwardmachine https://wayforward.archive.org/ och samtala om vilka resultat de få och varför. Avsluta lektionen att låta eleverna i en EPA fundera på hur de upplever att internet kommer påverka deras framtid.

Källor

Internetmuseum https://www.internetmuseum.se/berattelsen-om-internets-historia/
Internet Archive – Wayback machine https://web.archive.org/
Årets julklapp
Aktuellt 13 dec 1996, SVT Youtube https://www.youtube.com/watch?v=n7PWpQ-rISk

Logga för Internetmuseum

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Internetmuseum

För elever

I den här lektionen får du möjlighet att reflektera kring varför internet uppfanns, hur den har använts och hur tekniken påverkar våra föreställningar om framtiden.