Lärarhandledning

Åk 4-6

Skånska kriget och en nedgrävd myntskattLärarhandledning

Detalj av en gammal karta.
Mitt i staden Trelleborg har tre kannor i keramik från 1600-talet grävts fram på samma tomtområde. Varför grävdes de ner och varför grävdes de inte upp igen? Den här lektionen handlar om kontaktnät och gränsförändringar.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, Centralt innehåll:

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

 • Det svenska Östersjöväldet. Orsaker till dess uppkomst och upplösning samt konsekvenser för människor runt Östersjön. 

Lgr22, betygskriterier:

Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.

Filmen

Be eleverna vara extra uppmärksamma på hur frågorna ställs i filmen.

Övning 1, Människorna i Skåne

Låt eleverna läsa om Skånska kriget och diskutera sedan i små grupper för att sedan ta det i helklass.

 • Vad tror du att människorna som bodde i Skåne tyckte om kriget?
 • Var kriget viktigt för dem?
 • Tror du att det var viktigt för människorna som bodde i Skåne om Sverige eller Danmark vann kriget?

Tid: 15 min

Övning 2, Bli en tidsreporter

Eleverna får i denna övning undersöka vad som händer i Skåne vid tiden för yngsta myntet i myntskatten både ur ett nationellt och i ett lokalt perspektiv. Övningen syftar till att koppla ihop olika ledtrådar till en helhetsbild och ge förståelse för och flera perspektiv på ett skeende. Med samma faktaunderlag som grund kan olika berättelser skapas. Syftet är också att ge förståelse för människors livssituation i krig. Låt eleverna själva välja vem de vill intervjua eller ge dem en intervjuperson beroende på vad som fungerar bäst i din klass.

Eleverna ska ha läst alla avsnitt på elevsidan för att få en bra överblick för vilka som de kan tänkas intervjua, vilka frågor de ska ställa och hur de ska svara på frågorna.

Tid: Gruppövning med manusarbete och presentation för övriga i klassen som pjäs eller som film, 90 min eller mer.

Skapa först team i klassen med ca 4-5 elever i varje

 • en reporter
 • en eller flera personer att intervjua
 • manusansvarig

Förslag på intervjuobjekt:

 • Sören Andersson
 • Påhl Månsson
 • Någon från trossen
 • En svensk soldat
 • En dansk soldat
 • Någon som bor i byn
 • Ett barn som såg när skatten grävdes ned
 • Hitta på ett eget intervjuobjekt

Fundera på vilka frågor som kan vara bra att ställa. Prata gärna igenom det i helklass för att ge eleverna förslag och låt de sedan bestämma vilka frågor de vill använda sig av.
Filma eller spela upp era intervjuer. En bra struktur är:

 • Börja reportaget med att berätta vem du är och vilket år och vilken plats du rest till. Du behöver också beskriva varför du är just på den platsen och vad du nu ska undersöka.
 • Vad har hänt?
 • Presentera den som ska intervjuas.
 • Efter intervjuerna gör reportern en kort sammanfattning. Vad fick ni reda på?

Material: papper och penna behövs för att skriva ned frågorna. Om ni väljer att filma intervjuerna behövs telefoner eller lärplattor att filma med.

Enklare rekvisita är kul. Någon hatt som symboliserar olika personers kön, status eller profession. En penna kan funka som mick osv.

Gå gärna igenom alla delar med eleverna, så att alla vet vad som förväntas.

Efter eleverna har visat sin film eller pjäs kan dessa användas som diskussionsunderlag. Hur beskriver eleverna situationen? Vilka röster har eleverna valt att inkludera? Finns det fler perspektiv som också hade varit bra att få med?

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Trelleborgs museum

För elever

I Trelleborg har flera kannor med mynt grävts fram på en och samma tomt. Varför grävdes de ner? Och varför grävdes de inte upp igen?