TBM_SKOLA_INTRO

Lärarhandledning

Skola på bruketLärarhandledning

Vad berättar ett klassfoto?

18-1900-tal

Tumba bruk

Nuförtiden fotograferar och fotograferas vi flera gånger varje dag. Förr var det en stor händelse för ett barn att ta ett klassfoto. Vad kan vi utläsa ur dessa gamla fotografier?

Koppling till skolans kursplan

Centralt innehåll:

Lgr22, kunskapsmål:

 • Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger […] exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Lgr22, Centralt innehåll:

Maktförhållanden och levnadsvillkor i Norden, cirka 1500–1800

 •  Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel brev, dagböcker och kartor, kan berätta om det förflutna

Om lektionen

Syftet med lektionen är både att ge en inblick i hur det var att gå i skolan under 1800-talet, samt att få eleverna att reflektera över sina egna föreställningar om historien. Skolfoton erbjuder här ett spännande källmaterial som eleverna kan känna igen sig i. Men fotografier är också ett svårt material som färgas av våra egna förutfattade meningar. 

Om övningen

Övningen kan genomföras i helklass eller i mindre grupper. Be eleverna att först beskriva de olika bilderna. Förslag på frågor:

 • Vad kan ni se på bilden?
 • Tror ni att någon i bilden är bäst i klassen? Vem, i sådant fall?
 • Tror ni att någon har svårt med skolan? Vem, i sådant fall?
 • Varför tror ni att det är så?
 • Tror ni att eleverna har sina vanliga kläder på sig, eller har de klätt upp sig?
 • Vad tror ni skulle hända om någon av eleverna log på bilden?

Gå sedan över till vad bilden inte kan berätta:

 • Barnen på bilden ser allvarliga ut. Varför tror du att det var så?
 • Finns det någonting vi kan veta säkert med hjälp av fotot?
 • Vad kan vi inte veta?

Avsluta med en diskussion kring ert eget klassfoto. Hur tror ni att människor kommer uppleva era skolfoton om hundra år?tumbabruk_logo_grey

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Tumba bruksmuseum

För elever

Rätten att få gå i skolan kan kännas självklart för oss idag, men så har det inte alltid varit. Följ med Anna Maria Öberg och Frans Gustaf, och ta en titt på skolan under 1800-talets mitt. Fanns det verkligen tid för studier?