Lärarhandledning

Åk 4-6

SmittkoppsvaccinationLärarhandledning

Hur kom smittkoppsvaccinet att förändra befolkningen i Sverige?

1800-tal

UPPSALA

En spetsig, rostig kniv med tvådelat handtag.
Ympningsbestick. Foto: Thérèse Toudert, Medicinhistoriska museet, Uppsala (CC BY)
Smittkoppor var länge en fruktad sjukdom. Den orsakade mycket lidande och tog många människors liv. Nu är den utrotad. I den här lektionen får eleverna lära sig mer om hur det gick till och vad det fick för effekter i samhället.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll, åk 4–6

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

  • Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.

Lgr22 betygskriterier

  • Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid. 

Lektionen

Den här lektionen behandlar en period i Sveriges historia då befolkningen ökade kraftigt. En del av ökningen berodde på en omfattande kampanj som ledde till att majoriteten av befolkningen blev vaccinerade mot de dödliga smittkopporna.

Övning – Orsaker till befolkningsökning och -minskning.

Tidsåtgång: ca 20 minuter.

Övningens syfte är att eleverna själva ska få fundera på vilka händelser som kan bidra till en ökad eller minskad befolkning.

Övning utförs med fördel med Post it-lappar, men det går också bra med vanliga papperslappar. Dela ut ett antal lappar till varje elev. Be dem skriva upp alla orsaker de kan komma på till att en befolkning ökar eller minskar. En orsak på varje lapp.

Dela in en whiteboard eller ett bord i "Ökad befolkning" och "Minskad befolkning". Låt eleverna gå dit med sina lappar och gruppera dem som är lika. Skriv sedan upp på tavlan alla orsaker som eleverna har kommit på och diskutera dem.

Avslutningsvis, om det finns tid, kan varje elev få en lapp med en orsak till ökad eller minskad befolkning och göra en teckning till den. Teckningarna kan ni sätta upp på väggen, eller samla i ett häfte som man sedan kan gå tillbaka till.

Källor

  • Per-Erik Åbom, Farsoter och epidemier. En historisk odyssé från pest till Ebola. Stockholm 2015.
Medicinhistoriska museets logotyp som föreställer en orm som ringlar sig runt en stav och dricker ur en skål.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Medicinhistoriska museet

För elever

Smittkoppor var länge en fruktad sjukdom. Den orsakade mycket lidande och tog många människors liv. Nu är den utrotad. I den här lektionen får du lära dig mer om hur det gick till och vad det fick för effekter i samhället.