Lektion

 
Smittkoppsvaccination
Lektion

Hur kom smittkoppsvaccinet att förändra befolkningen i Sverige?

1800-tal

Uppsala

En spetsig, rostig kniv med tvådelat handtag.
Ympningsbestick. Foto: Thérèse Toudert, Medicinhistoriska museet i Uppsala (CC BY).
För xx år sedan var smittkoppor en farlig sjukdom som orsakade mycket lidande och tog många människors liv. Nu är den utrotad. I den här lektionen får du lära dig mer om hur det gick till och vad det fick för effekter i samhället.

Vad är smittkoppor?

Smittkoppor var en dödlig virussjukdom. Den var mycket smittsam och gav först ledvärk, huvudvärk och feber. Efter några dagar spred sig utslag över hela kroppen. Utslagen utvecklades till blåsor som sedan torkade ut. Dödsorsaken var ofta lunginflammation eller hjärnhinneinflammation. Smittkoppor var den första sjukdomen som det gick att vaccinera sig emot. Idag är smittkopporna utrotade.

Smittkoppsvaccination

För att skapa skydd mot smittkoppor inympades en lindrigare variant av sjukdomen. Det gjordes genom att smittkoppsvar placerades i ett snitt i huden. Tyvärr var metoden inte säker. Den som ympades kunde bli dödssjuk. Under slutet av 1700-talet upptäcktes det att kokoppan gav immunitet utan samma risk. Ko på latin är vacca och därför kom metoden att kallas för vaccination. År 1816 blev vaccinering av barn obligatoriskt i Sverige. Den som inte lät vaccinera sitt barn riskerade att få böter. Den som inte kunde betala böter kunde få fängelse.

Klockaren vaccinerar

Det här är en målning av konstnären Nils Larson (1872 – 1914). Den heter Klockarfar vaccinerar och målades 1898. Troligen vaccinerar han barnen mot smittkoppor. Klicka på punkterna och läs mer om vaccinationens historia.

Målning med en man i mörk kostym som vaccinerar ett litet barn. Runt omkring sitter flera kvinnor och barn.

Medalj för vaccination

För att öka antalet vaccinationer gav staten ut en medalj som belöning till den som vaccinerade många. Läkare, barnmorskor, klockare och präster som hade vaccinerat 200 personer fick medaljen. Den var i silver och hade kungens porträtt på framsidan. Hade man vaccinerat över 1 000 personer fick man medaljen med ett vitt band för att kunna bära den på bröstet.

Den här vaccinationsmedaljen finns på Medicinhistoriska museet i Uppsala.

En medalj med ett manshuvud. Sitter i ett vitt band.

Befolkningsökning

På grund av bättre levnadsförhållanden kom fler barn att nå vuxen ålder. En del av detta berodde på ett effektiviserat jordbruk. Något som också gjorde stor skillnad var uppkomsten av vaccin. Befolkningen växte så mycket att Sveriges befolkning mer än dubblades under 1800-talet. Det medförde en viss oro att den ökade för mycket, särskilt i vissa samhällsskikt. Sverige var ett fattigt land vid denna tid. De flesta som skulle ha dött, men som nu överlevde, fanns bland de fattigaste.

Fundera

  • Hur bidrog smittkoppsvaccination till folkökningen på 1800-talet?
  • Vad var syftet med obligatorisk smittkoppsvaccination av barn?

Publicerad:

Uppdaterad:

För lärare

För xx år sedan var smittkoppor en farlig sjukdom som orsakade mycket lidande och tog många människors liv. Nu är den utrotad. I den här lektionen får du lära dig mer om hur det gick till och vad det fick för effekter i samhället.