Lärarhandledning

Åk 4-6

Stenens ödeLärarhandledning

Hur en helig sten äntligen kom tillbaka hem

1600-1900

Sápmi

En samisk man sitter på huk framför en sten (sejte)
Sejtar är heliga för samerna och förr kunde man lämna offergåvor vid dessa för att få jakt- och fiskelycka. Sejtar skyddade också renarna från vargen. I den här lektionen får eleverna fundera över vad som händer när heliga föremål blir stulna och hur historiska föremål kan användas på olika sätt.

Koppling till läroplanen

Samhällskunskap i högstadiet

 • De nationella minoriteterna judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar: kultur, historia och rättigheter.

Eleven visar kunskaper i förhållanden och strukturer i samhället

Historia i högstadiet

 • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folk­för­driv­ningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.

Eleven ger exempel på hur historia kan brukas.

Historia i Gymnasiet

 • 1a1, 1a2: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • 2b: Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Om lektionen

Den här lektionen handlar om hur samer behandlades under tidigt 1900-tal och om hur exotism fick människor att tycka sig ha rätten att ta något som inte tillhörde dem. Den handlar också om befolkningens reaktioner på det som skedde. Genom olika typer av övningar får eleverna:

 • Hur verkligheten har sett ut för minoriteter i Sverige.
 • Att samhället vi lever i kan tyckas rättfärdiga vissa handlingar.
 • Hur förändringar av samhället kan få människor att reagera annorlunda.
 • Hur människor kan använda sig av andras kultur för att skapa sin egen.

Övning1 - Diskussionsfrågor

Låt eleverna sitta i smågrupper och diskutera frågorna. Ta sedan gärna upp i helklass för att låta eleverna lyssna på varandras svar och funderingar.

 • Vad tror du att människorna tyckte om att deras religiösa symbol togs av två okända personer?
 • Tror du att detta skulle kunna hända i Sverige idag?
 • Eric von Rosen valde att lämna tillbaka flera av föremålen när han blev äldre, varför tror du att han gjorde det?
 • På den sista bilden där Mattias Kuoljok och Eric von Rosen står framför Erics hus så ler Mattias, hur tror du att han känner sig när han fick hämta hem föremålen? Hur skulle du känna?

Övning 2 - Historiebruk

Varför tror du att Eric von Rosen tog sejtar och andra föremål som var viktiga för människor? Vad hade Eric för användning för dem?

Här kan du som lärare prata om hur Eric von Rosen använde sig av någon annans historia för att skapa sin egen.

Låt eleverna sedan fundera på en plats som betyder mycket för dem och som dem inte skulle vilja försvann. Låt sedan eleverna rita den platsen och presentera för varandra två och två.

Källor

 • Kuhmunen, A. W. (2009). En sejtes historia. Bårjås, ss. 36-43.
 • Kuoljok, A. I. (2010). Mina föräldrars berättelse om sejten från Sieberbuollda. i A. i. Kuoljok, J. Kuoljok, & A. W. Kuhmunen, Sejtar som förts bort och kommit hem (ss. 4-6). Jokkmokk: Ájtte musei vänners småskrift. Ájtte.
 • Kuoljok, J. (2010). Berättelser om möten med familjen Horn af Åminne. i A. I. Kuoljok, J. Kuoljok, & A. W. Kuhmunen, Sejtar som förts bort och kommit hem (ss. 7-9). Jokkmokk: Ájtte.
Ajtte svart logga Transparent

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Ájtte svenskt fjäll- och samemuseum

För elever

Sejtar är heliga för samerna och förr kunde man lämna offergåvor vid dem för att få jakt- och fiskelycka. Sejtar skyddade också renarna från vargen. År 1900 så blir en sejte stulen av två män och befolkningen blir oroliga, vad kommer nu hända med renarna när sejten inte längre står där?