Lärarhandledning

Åk 4-6

Stenens teckenLärarhandledning

Vad skulle du skriva på en tegelsten?

1200-tal

Lösen, Blekinge

En tegelsten med inristade runor som läser "ego sum lapis".
Vad kan en tegelsten berätta? En del, om den har text på sig. Men vad står det? Eleverna får i denna lektion möjlighet att stifta bekantskap med tegelstenar och medeltida runalfabet.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

  • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Lgr22, betygskriterier

  • Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Inledning

Ge eleverna fem till tio minuter att läsa igenom de två texterna "Senar av lera" och "Tegelprinsessan". På så sätt får de ett litet begrepp om vad tegelstenar och att de ibland blev dekorerade vid tillverkningen.

Du får själv välja om eleverna ska läsa enskilt eller tillsammans med andra.

Övning

Eleverna ska försöka dechiffrera texten på tegelstenen med hjälp av det medeltida runalfabetet och bilden på tegelstenen. Uppgiften kan vara enklare att utföra i par eller mindre grupper.

Det som eleverna förmodligen kommer att haka upp sig på är att texten inte verkar betyda något. Förklara för dem att de inte behöver förstå texten just nu. Uppgiften är att försöka se vilka runor det är.

Jämför sedan vilka resultat eleverna har kommit fram till.

Kartan med bilder som visar Gumlösa och Lösens kyrkor är tänkt att ge eleverna ett begrepp om var tegelstenen kommer ifrån och är inte en obligatorisk del av lektionen.

Avslutning

Lektionens avslutning sker med ett samtal i helklass. Gå först igenom den korta texten "En sten är en sten?". Ge eleverna en möjlighet att smälta informationen innan du ställer frågan vad de tror att det står. Är stenen en sten eller är den gjord av Sten? Det finns helt enkelt inget svar på frågan. Det kan till och med vara en man som hette Sten som medvetet gjorde en ordvits.

Den sista frågan är tänkt att väcka elevernas fantasi. Vad skulle de vilja skriva för meddelande på en tegelsten? Vem skriver man ett sådant meddelande för? Tegelstenen från Lösen hade varit inmurad i väggen i sex hundra år innan den hittades. Kommer en framtida människa ens kunna läsa vår handstil?

Källor

  • Ullén, Marian (red.). 2002. Blekinge: Landskapets kyrkor. Riksantikvarieämbetets förlag: Stockholm.
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Det är inte helt ovanligt med gamla tegelstenar med text eller bilder på. Men vad står det på den här stenen från Lösens gamla kyrka? På vilket språk? Och varför?