Lärarhandledning

Åk 4-6

Tangon och stenhuggerietLärarhandledning

Vad kan en sten berätta om hur ny musik spreds i början av 1900-talet?

1900-tal

Krokstrand, bohuslän

Bild av stenarbetare med en vagn full med gatsten.
Foto: Bohusläns museum (CC BY-NC-ND).

Den här lektionen handlar om hur musik kan spridas över världen på oväntade sätt.

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900

• Vad historiska källor från tidsperioden kan berätta om det förflutna.

Lgr22, betygskriterier

Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och av människors handlingar i förfluten tid.

Övning - Hur kom stenen till Argentina och tangon till Bohuslän?

Den här övningen handlar om export och import och hur handel mellan länder också kan leda till kulturmöten. Målet med övningen är att eleverna ska reflektera över 1800-talets handelsförbindelser och hur även människor från små orter kunde ha internationella kontakter.

Tidsåtgång: 30 min.

Be eleverna läsa fördjupningstexten om sten och titta på bilderna och kartan. Lyssna på ljudet med tangon La Cumparsita. Kanske vill ni dansa?

Kartuppgift

Titta på kartan. Var ligger samhället Krokstrand i Bohuslän samt staden Buenos Aires i Argentina och hur kan färdvägen dit ha gått? Om man vill kan man skriva ut kartan och rita färdvägen. Fundera på hur lång tid resan kan ha tagit.

Låt eleverna svara på följande frågor:

 • Varför exporterades sten från Bohuslän till Buenos Aires?
 • Hur lång tid tog det att lossa lasten?
 • Vad gjorde sjömännen när de gick i land?
 • Varför slutade man exportera sten till Argentina?
 • Hur lärde sig sjömännen att dansa tango?
 • Vad gjorde de när det kom tillbaka till Bohuslän?

Övning - hur sprids musik?

Den här övningen handlar om hur musik sprids över världen genom kontakter mellan människor eller genom tekniska hjälpmedel. Målet med övningen är att eleverna ska reflektera över hur människor i världen tar intryck av varandras kulturyttringar.

Tidsåtgång: 30 minuter.

Diskussionsuppgift.

Be eleverna läsa fördjupningstexten om tango. Låt eleverna sitta i små grupper och svara på följande frågor.

 • Hur spreds ny musik i början av 1900-talet? (Förslag på svar: Med nothäften. I danssalonger. Människor lärde sig spela eller sjunga sångerna.)
 • Försök att ta reda på och ge exempel på hur musik har spridits under senare delar av 1900-talet? (Förslag på svar: På radio och senare TV. Många tog med skivor och kassetter. Man spelade av andras skivor på kassettband. På bio.)
 • Hur sprids ny musik idag?
 • Från vilka länder kommer musiken som du lyssnar på?
 • Hur hittar du ny musik?

Källor

Åhlén, Gunnar. Tangon i Europa, en pyrrusseger? Stockholm: Proprius, 1987.

Bohusläns museums logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Bohusläns museum

För elever

Det här är historien om sjömän som fraktade gatsten från en liten ort i Bohuslän till Argentina och kom hem med en ny dans.