historiska museet Valkyrian fallen krigare
Valkyria och döende hjälte. Oljemålning av Hans Makart, 1800-talets andra hälft. Foto: Nationalmuseum (CC BY-SA 4.0)

Lärarhandledning

Åk 7-9

ValkyrianLärarhandledning

Vad har vikingatida valkyrior med 1800-talet att göra?

1800-tal

Sverige

Under 1800-talet började en gemensam nation växa fram, ett "vi". Många olika historiska händelser, personer och föremål blev en del av denna identitet. Den vikingatida valkyrian var en av dem.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22, centralt innehåll

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

 • Analys av historiebruk kopplat till tidsperioden, till exempel hur olika aktörer använder historia för att skapa opinion eller legitimera makt.

Lgr22, betygskriterier

 • Eleven för resonemang om hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

Lektionen

Lektionen handlar om hur nationalismen under 1800-talet använde sig av olika historiska personer och tidsperioder för att skapa en gemensam historia. I lektionen får eleverna lära sig mer om historiebruk och hur det är möjligt att tolka en figur i historien på många olika sätt. Lektionen fungerar bra i ett längre tema om historiebruk där eleverna både får reflektera över och själva testa.

Övning

Material: Penna och papper eller annat anteckningsmaterial, whiteboardtavla.
Dela in eleverna i smågrupper eller bikupor. Dela gärna ut papper och penna eller någon annan resurs som eleverna kan anteckna på. Låt de diskutera frågorna nedan i ett par minuter. Låt dem diskutera utifrån den interaktiva bilden med tillhörande text. Kanske har de andra personliga erfarenheter av valkyrior, vikingar eller vikingatida mytologi. Beroende på elevgrupp kan det ta 5-15 min. Var gärna delaktig!

 • Vad har hon för hårfärg, hudfärg och ögonfärg? Är detta samma för alla valkyrior eller är det olika?
 • Hur ser hennes kläder och skor ut?
 • Har hon några vapen? Vilket eller vilka?
 • Hur är hon som person? Har alla valkyrior någon gemensam egenskap eller är alla helt olika?

Låt sedan eleverna berätta för varandra i helklass vad de har kommit fram till. Skriv gärna upp på tavlan vilka olika utseenden, egenskaper och karaktärsdrag som kommer upp. Jämför deras olika tolkningar av valkyrian.
Diskutera med eleverna varför deras tolkningar ser ut som de gör. Vad beror det på? Vad har de påverkats av? Syns några normer och ideal i deras tolkningar? Har de hämtat sin förförståelse från dataspel, filmer eller böcker?

Knyt ihop diskussionen med att tydliggöra att deras bilder av valkyrian är deras tolkning. Den är varken rätt eller fel, sann eller falsk. Däremot speglar den deras kunskap, värderingar och föreställning. Precis som andra tolkningar speglar andra personers kunskap, värderingar och föreställningar.

Diskussion

Låt eleverna ha denna diskussion i samband med föregående övning alternativt ha det som en egen diskussion. Låt eleverna läsa texterna om Nationalism och Hur hänger svensk nationalism och vikingatid ihop? och diskutera sedan i små grupper och samla sedan tankarna i helklass.

 • På vilket sätt skulle vikingatiden stötta den svenska identiteten under 1800-talet?
 • Vad händer med det svenska riket i början på 1800-talet som får den svenska identiteten att svaja?
 • Hur användes vikingatid under 1800-talet?
 • Finns det några fördelar och några nackdelar med att använda historia på det här sättet?
 • Kan ni tillsammans hitta nutida exempel på hur historia används i politiska sammanhang?
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

Under 1800-talet började en gemensam nation växa fram, ett "vi". Många olika historiska händelser, personer och föremål blev en del av denna identitet. Den vikingatida valkyrian var en av dem.