Målning som föreställer en kvinnlig krigare som håller om en döende man.
Valkyria och döende hjälte. Oljemålning av Hans Makart, 1800-talets andra hälft. Foto: Nationalmuseum (CC BY-SA 4.0)

Lektion

Åk 7-9

ValkyrianLektion

Vad har vikingatida valkyrior med 1800-talet att göra?

1800-tal

Sverige

Under 1800-talet började en gemensam nation växa fram, ett "vi". Många olika historiska händelser, personer och föremål blev en del av denna identitet. Den vikingatida valkyrian var en av dem.

Fornnordisk mytologi

Innan Sverige blev kristet för ungefär 1000 år sedan hade många människor i Skandinavien en världsbild som byggde på den fornnordiska mytologin och asatron. De som levde då kallas idag för vikingar. De trodde på olika gudar och gudinnor. Några av de mest välkända gudarna är Oden, Tor och Frigg.

Förutom gudar och gudinnor så finns det även andra mytologiska varelser, som till exempel völvor, nornor, alver och valkyrior.

Hur kan en valkyria ha sett ut?

Det finns bilder på bland annat bildstenar och smycken från vikingatiden som vi tror föreställer valkyrior. Valkyriorna beskrivs också i myter och sagor. De här källorna är grunden till olika tolkningar av hur en valkyria kan ha sett ut.

En tolkning är alltid beroende av vem som gör tolkningen. När olika historiska personer, händelser eller mytologiska varelser tolkas för att passa ett nutida syfte kallas det för historiebruk. Överallt i samhället tolkas, skapas och används historia på olika sätt. Både medvetet och omedvetet. Det sker i böcker, tv-spel, filmer, på museer, i konst, i politik, i reklam och på många fler sätt. Historia kan tolkas för att bygga samhällen, varumärken och identiteter.

När tolkningar görs med ett speciellt syfte eller med ett speciellt mål är det möjligt att baka in vissa önskvärda värderingar. Historia kan på så sätt användas för att utöva makt, för att övertyga eller organisera grupper. Detta görs ibland med politiska syften och med tydligt mål och ibland görs det mer omedvetet. På bilden hittar du olika beskrivningar och tolkningar av valkyrian.

Silverfigur som föreställer en kvinna.

Foto: Historiska museet/SHM (CC BY)

Brünhilde

En av de mest kända valkyriorna heter Brünhilde (eller Brynhild). I Völsungasagan blir hon sviken av sin älskade Sigurd Fafnesbane och vill hämnas. Brünhildes berättelse användes i operasamlingen Nibelungens ring som är skriven av Richard Wagner. Samlingen består av fyra operor: Rhenguldet, Valkyrian, Siegfried och Ragnarök.

Richard Wagner var kompositör och påverkade musikens utveckling i Europa mycket. Han hade starka antisemitiska åsikter och skrev bland annat verket Judendomen i musiken (originaltitel Das Jutentum in der Musik).

Målning föreställande en kvinna i en slags vikingadräkt med en hjälm som har vingar.
Arthur Rackham, Public domain, via Wikimedia Commons

Nationalism

Wagner levde under 1800-talet som ofta tillsammans med 1900-talet beskrivs som nationalismens århundraden. Även om nationalism funnits långt tidigare blev den ännu tydligare. Men vad är egentligen nationalism?

Nationalismens grundidé är att det finns en speciell gemenskap inom en viss grupp. Det är vanligt att den här gruppen består av de som bor inom vissa landsgränser. Gemenskapen kan också utgöras av att gruppen talar samma språk, har samma religion, etnicitet eller kultur. Att skapa ett gemensamt ”vi” på det sättet innebär också att det skapas ett ”de” som inte tillhör gruppen. Det kan vara en annan grupp eller enskilda individer som utesluts.


Hur gemenskapen uttrycker sig kan se lite olika ut. Ibland kan det vara samhörigheten vid ett idrottssammanhang, ibland kan det leda till krig mellan länder. Många forskare menar att nationalismen växte sig som starkast på 1800-talet under den Franska Revolutionen och Napoleonkriget.

I Sverige under 1800-talet rådde en viss osäkerhet kring den svenska självbilden. 1809 förlorade Sverige Finland till Ryssland och tappade därmed i stort sett halva riket. Den svenska identiteten under 1800-talet svajade. I ett försök att skapa en gemensam gyllene era som tydliggjorde vad som var speciellt svenskt och nordiskt lyftes bland annat vikingatiden fram.

En operadräkt i en monter på museum.
Foto: Jonathan Elbaz, Historiska museet (CC-BY)

Hur hänger svensk nationalism och valkyrior ihop?

Vikingatiden användes i olika tolkningar och fick därför en stark ställning under 1800-talet. Bilden av vikingen skulle gynna den svenska identiteten och stärka gemenskapen.


I den här miljön fick Wagners operor fäste, den storslagna och imponerande musiken gjorde avtryck och de vikingatida karaktärerna blev symboler för ett gemensamt ursprung. Dekoration och framträdandets helhet var av stor betydelse för Wagner och om vi tittar på bilden av dräkten kan vi se att han inte har hållit tillbaka med sin vision. Den vingbeprydda hjälmen har många gånger påståtts varit ursprunget till myten om vikingen med horn på hjälmen. Wagners operor har varit en bidragande faktor till hur vikingar gestaltas idag.

Fundera

  • Kan du komma på fler föremål som har använts på detta sätt i historien?
Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

Fler lektioner på liknande tema

För lärare

Under 1800-talet började en gemensam nation växa fram, ett "vi". Många olika historiska händelser, personer och föremål blev en del av denna identitet. Den vikingatida valkyrian var en av dem.