Lektion

Åk 4-6

VikingagravenLektion

Vad kan en grav berätta om människors kontakter under vikingatiden?

800-900-tal

Birka

En kvinna, som ska föreställa död, ligger på en bädd, omgiven av föremål.
Iscensättning av grav på Birka (Bj 854). Foto: Erik Lernestål, Historiska museet/SHM (CC BY)
I den här lektionen får du undersöka saker som har hittats i en kvinnas grav på Birka. Vem var hon? Varför begravdes hon med så många saker?

Om graven

Arkeologer har länge grävt och forskat på ön Björkö i Mälaren. För drygt 1000 år sedan, på vikingatiden, låg staden Birka på platsen. Idag finns ingenting av Birka kvar ovanför marken. Men i jorden finns många spår och lämningar efter staden och människor som bodde där, eller besökte platsen. Rester av hus, gator, hamn, båtar, gravar och mycket annat har hittats.

I en av gravarna på Birka hittades ett skelett från en kvinna. Kvinnan hade begravts med många dyrbara föremål från olika platser i världen. Rika människor begravdes ofta med många saker. Kanske ville de som begravde kvinnan visa att hon var en rik person. Hennes grav var inredd som ett underjordiskt rum med tak, väggar och golv av trä. Sådana gravar kallas för kammargravar och är ganska vanliga på Birka.

Under vikingatiden trodde många människor att de skulle leva vidare efter döden antingen i Odens Valhall eller i dödsriket Hel. Allt som lades i graven kunde tas med till nästa liv.

Vad finns i graven?

Här nedanför finns två bilder av kvinnans grav. Det ena är en teckning som arkeologerna gjorde när de grävde fram graven. Det andra är ett fotografi som är taget i vår tid. När fotot togs blev de som skapade bilden tvungna att använda en del fantasi. Alla saker som en gång har funnits i graven har inte bevarats till idag. Material som tyg, skinn och trä förmultnar ofta med tiden och lämnar inte så stora spår.

Undersök sakerna som har hittats i Birkagraven genom att klicka i fotografiet här nedanför.

Birkakvinna som ligger begravd tillsammans med sina tillhörigheter

Arkeologens teckning

När graven undersöktes gjorde arkeologen Hjalmar Stolpe en skiss av det som hittades. Jämför teckningen med fotografiet av graven. Vilka saker finns både på fotografiet och på teckningen? Vilka saker finns inte på teckningen? Varför?

Illustration: Hjalmar Stolpe

Vad kan vi veta?

Musiken i inspelningen är skapad av Olle Wilson Wallnäs.

Vad kan vi veta om varandra

Vad kan vi veta om varandra? Mer än tusen år av tid ligger emellan oss. Vi vet att vi båda är människor, jag i min tid och du i din. Jag var, precis som du, glad ibland och ledsen ibland. Jag hade, precis som du, vänner och släktingar. Men mycket var annorlunda. I min gravkammare finns ledtrådar till min värld. Hur vi tänkte, vad vi värderade. Min grav visar spår av livet. Men så mycket är borta.  Drycken i kannan är sedan länge uppdrucken, resorna vi gjorde är bortglömda, de vackra kläderna förmultnade.  Min nyckel rostig och passar inte längre i något lås. Mitt hus borta, hela min stad. Människorna jag lärde känna, min far och min mor, alla är borta. Smedjorna nere i staden, skeppen som lade till i hamnen, hundarna som sprang omkring i gränderna. Alla är de borta. Bara spåren är kvar. Det är som ett pussel, där flera bitar gått förlorade. 
Vad kan du ta reda på om mig? 

Varifrån kommer sakerna i graven?

Föremålen i kvinnans grav kommer från olika platser i världen. Undersök kartan och hitta platserna där sakerna i graven har tillverkats. Fundera över hur föremålen har kommit till Birka.

Om Birka

Birka var en stadsliknande handelsplats i Mälardalen som växte fram vid mitten av 700-talet. Kungariken växte fram på den här tiden. Ett bra sätt för kungen att visa och säkra sin makt var att anlägga handelsplatser. Birka blev snabbt en viktig knutpunkt för handeln vid Östersjön. Varor och människor kom och gick från hela den kända världen.

Staden var omringad och skyddad av en stadsvall. Innanför den fanns ett myller av trähus och trånga gränder. Hantverkare av olika slag arbetade med järnsmide, smycketillverkning i brons och ädla metaller samt ben- och hornhantverk. Som mest bodde och arbetade mellan 500 och 1 000 personer på Birka. En bit bort fanns Birkas borg där krigsmän skyddade staden från angrepp.

Runt år 970 slutade Birka vara knutpunkt för Östersjöhandeln. Landhöjningen gjorde att de gamla färdvägarna och vattenvägarna inte längre blev farbara med de nya större fartyg som hade börjat byggas. Istället flyttade kungen handeln till staden Sigtuna.

Fundera

Istället för en kanna från Tyskland, en skål från Irland, pärlor från Kaukasus och en bräda från Norge hade kvinnan i graven kunnat få med sig saker tillverkade på Birka. Det hade varit mycket enklare och billigare att skaffa sig. Varför tror du att hon begravdes med saker från så många olika platser i världen? Vad kan graven berätta om människors kontakter under vikingatiden?

Logotype för Historiska museet.

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska Museet

Lektioner på liknande tema

För lärare

Den här lektionen utgår från en grav som har hittats på Birka. Föremålen i graven är spår efter människors resor och möten.