Lärarhandledning

Åk 4-6

VikingagravenLärarhandledning

Vad kan en grav berätta om människors kontakter under vikingatiden?

800–900-tal

Birka

Birkakvinna som ligger begravd tillsammans med hennes tillhörigheter
Foto: Erik Lernestål. Historiska museet/Statens historiska museer (CC By)
Den här lektionen utgår från en grav som har hittats på Birka. Föremålen i graven är spår efter människors resor och möten.

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500

 • Nordens kulturmöten med andra delar av världen genom vikingars resor och medeltidens handelssystem.

Lgr22, betygskriterier

 • Eleven ställer frågor till historiska källor, beskriver vad som kan vara en historisk källa och ger exempel på vad källorna kan berätta om det förflutna.

Lektionsmaterialet passar bäst om eleverna har en liten förförståelse om vikingatiden, dess resor och religion.

Genom att undersöka fynden får eleverna reflektera över hur människor under vikingatiden såg på resande och på världen omkring sig. Syftet med lektionen är att öka elevernas historiemedvetenhet.

Övning - Vad finns i graven?

Syftet med övningen är att eleverna ska utveckla sin kunskap i hur vi kan veta något om det förflutna genom historiska källor.

Lyssna i helklass på ljudspåret. Dela in eleverna parvis eller i små grupper. Be eleverna att under några minuter tillsammans undersöka bilden av den återskapade Birkagraven. Be dem beskriva vad de ser för varandra och skriva ned stödord. Genom att klicka på siffrorna som finns i gravbilden kan eleverna hitta mer information om några av föremålen samt se bilder på hur föremålen ser ut i dag. Eleverna kan också hitta information i avsnitten OM GRAVEN och OM BIRKA. Övningen tar cirka 15 minuter att genomföra.

Summera och diskutera tillsammans i helklass:

 • Vilka saker har ni hittat i graven?
 • Vad kan sakerna ha använts till?
 • Vilka material är sakerna gjorda av?
 • Varför begravdes människor med saker på vikingatiden?
 • Vad kan sakerna berätta om kvinnan i graven?

Övning - Vad kan vi veta om kvinnan i graven?

I den här övningen är utgångspunkten att jämföra två bilder av graven. Dels en teckning som är gjord av en arkeolog i samband med utgrävningen av graven, dels ett fotografi av ett försök att återskapa graven.

Genom att genomföra övningen tränar sig eleverna på att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.Total tid att genomföra övningen ca 10 min.

Be eleverna jämför teckningen med fotografiet av Birkagraven. Vilka saker finns både på fotot och i teckningen? Vilka saker finns inte med i teckningen? Varför? Vilka av sakerna som finns på fotografiet tror eleverna är gissningar?

Allt som en gång har funnits i graven har inte bevarats till vår tid, det har multnat bort. Fotografiet är ett förslag till hur graven kan ha sett ut då kvinnan begravdes för över tusen år sedan. Exakt hur den såg ut eller vad som fanns i graven går inte att veta säkert.

Övning - Varifrån kommer sakerna i graven?

Syftet med den här övningen är att hitta nätverk och förbindelser mellan Birka och andra platser. Målet är att eleverna genom övningen ska förstå att föremålen i graven kommer från olika delar av världen och kan tolkas som spår av människors nätverk och kontakter.

Sammansättningen av föremålen i graven är ett resultat av historiska kulturmöten. I övningen används både gravbilden och en karta som finns i elevernas fördjupningsmaterial.Total tid att genomföra övningen ca 25 min.

Börja med gravbilden. Be eleverna att enskilt eller parvis välja ett av de föremål i graven som är klickbara (du som lärare kan också själv bestämma vilka föremål som eleverna ska arbeta med). Ge eleverna i uppgift att klicka på det föremål i gravbilden som de ska arbeta med och läsa den korta faktatexten. Be eleverna skriva ned stödord om vad det är för sak de fördjupat sig i och var saken är tillverkad.

Nu är det dags att använda kartan. Eleverna ska nu titta på kartan och försöka hitta den plats där den sak de har fördjupat sig i är tillverkad. Eleverna kan klicka på platserna och områdena i kartan för mer information.

Summera och diskutera tillsammans i helklass:

Hur kan människor ha rest mellan de olika platserna? (t.ex. till fots, häst, båt, över isar). Vad tror eleverna var den bästa färdvägen?

Avslutning

Summera och diskutera tillsammans i helklass: Vad kan en grav berätta om människors kontakter under vikingatiden?

På vikingatiden verkar det ha varit status att ha rest, sett världen, att äga föremål som kom långt bort ifrån. Kanske för att de flesta inte hade den möjligheten. Varför begravdes kvinnan med föremål som kom långt bort ifrån? Istället för en kanna från Tyskland kunde hon ju ha använt en kanna gjord på Birka, istället för en bronsskål från Irland kunde hon ha använt en skål av trä, istället för pärlor från Kaukasus kunde hon burit smycken tillverkade på närmare håll. Det hade blivit billigare och kanske enklare att få tag på.

Graven visar att de rika och mäktiga på Birka hade breda kontaktnät som sträckte sig över en stor del av både dagens Europa och delar av Asien. Att äga saker från olika delar av världen var ett sätt för människor att visa makt och rikedom. Det är inte troligt att kvinnan i graven själv besökt alla de platser som hennes saker kommer ifrån. Men hon kände säkert till dem och kanske hade hon träffat människor som kom därifrån.

Källor

 • Gräslund, A-S.  1980. Birka IV. The Burial Customs. A study of the graves on Björkö. KVHAA
 • Hemsida: https://historiska.se/birka/
 • Andersson, Gunnar (red). 2016. We call them Vikings, Swedish History Museum
 • Hedenstierna-Jonson, Charlotte (red). 2012 Birka nu. Pågående forskning om världsarvet Birka och Hovgården The national historical museum, Stockholm Studies 22. Stockholm
Logotyp Historiska museet

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Historiska museet

För elever

I den här lektionen får du undersöka saker som har hittats i en kvinnas grav på Birka. Vem var hon? Varför begravdes hon med så många saker?