Lärarhandledning

Världens äldsta tuggummiLärarhandledning

Vad lämnar människor för spår?

Stenåldern

Orust

En brun klump med tandmärken i.
Tuggad björkkåda. Foto: Bohusläns museum (CC BY).
Vilka spår lämnar vi människor efter oss? Vad kan vi veta om tidigare människosläkten utifrån dessa lämningar? Det här är en lektion som kan föra eleverna tillbaka till stenåldern och ända till framtiden.

Koppling till skolans kursplan

Lgr22 Centralt innehåll

Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, muntliga berättelser och digitalt material och hur det kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.

Lektionen

Syftet med lektionen är att eleverna ska få en förståelse för arkeologiska fynd och vad vi kan utläsa av dem. Eleverna ska dessutom få ett begrepp om att fynden endast är delar av den verklighet som människorna levde i, att många lämningar som skulle kunna komplettera förståelsen har försvunnit.

Lektionen kräver få förkunskaper. Eleverna bör ha kunskap om de olika tidsperioderna som föregick tidig modern tid och relationen mellan dessa tidsperioder.

Förslag på övning 1

Be eleverna att först läsa igenom texterna och studera bilderna i lektionen. Du får avgöra om dina elever bäst kan tillgodogöra sig materialet enskilt, parvis eller i större grupp.

Efter genomgången ska eleverna parvis funder kring lektionens huvudfråga:

 • Vad kommer vara kvar om tio tusen år av det vi lämnar efter oss?

Har eleverna svårt att få igång tankarna, kan du ge dem olika stödfrågor:

 • Vad/vilka saker kommer vara kvar av skolan i framtiden?
 • Vilka material tror ni håller längst? Varför?
 • Varför tror ni att skolan skulle försvinna/finnas kvar? (Människors, klimatets, naturens påverkan.)

Förslag på övning 2

Du kan göra en annan tankeövning genom att ge eleverna möjlighet att fundera kring en tänkt fyndplats om ett antal tusen år fram i tiden, till exempel:

Framtida arkeologer gör en utgrävning på en plats där det finns spår av människor från 2000-talet. I jordlagren hittar de grunden till en stor byggnad. Det finns inga väggar eller tak, men en hel del små föremål. I byggnaden hittar de:

 • matrester (spaghetti, köttfärssås, vegetarisk korv och knäckebröd),
 • tjugo platta maskiner med sladdar och skärmar,
 • ett stort antal större och mindre bitar av en slags gummi,
 • pennstumpar,
 • två par glasögon,
 • ett antal verktyg för att arbeta i trä, samt
 • synålar.

Eleverna ska utifrån dessa fynd fundera på:

 • vad arkeologerna kommer tro att det har varit för plats utifrån fynden;
 • vad arkeologerna kommer tro om livet här om de vet att det har varit en skola;
 • om och vad arkeologerna i framtiden skulle kunna få ut för information ur de olika föremålen.

Det finns inga entydiga svar på frågorna. Fyndplatsen skulle kunna tolkas som en samlingslokal, en institution eller en skola. DNA-analys skulle kunna visa att det har varit barn i byggnaden. Fynden visar att barnen har fått mat och ägnat sig åt trä- och syarbete. Några har haft dålig syn. Men har de varit barnarbetare eller elever? Vet man att det är en gammal skola finns det få tecken på andra ämnen än trä- och syslöjd. Möjligen kan framtidens arkeologer hämta information från läsplattorna? Vad hittar de då?

Slutsats: Det arkeologerna kan säga om tidigare människor är analyser av en mycket begränsad del av deras vardag. Flera aspekter av människors liv lämnar inga spår.

Källor

 • Nordqvist, Bengt. 2005. Huseby Klev. UV Väst rapport 2005:2. Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister, Fornsök.
Bohusläns museums logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Bohusläns museum

För elever

Några kilometer sydöst om Ellös på Orust i Bohuslän ligger Huseby klev. I början av 1990-talet undersökte arkeologer välbevarade spår av en stenåldersboplats på platsen. Där hittade de gamla tuggummin.Eller?