Lektion

Åk 4-6

Världens äldsta tuggummiLektion

Vad lämnar människor för spår?

Stenåldern

Orust

En brun klump med tandmärken i.
Tuggad björkkåda. Foto: Bohusläns museum (CC BY).
Några kilometer sydöst om Ellös på Orust i Bohuslän ligger Huseby klev. I början av 1990-talet undersökte arkeologer välbevarade spår av en stenåldersboplats på platsen.
Där hittade de gamla tuggummin.
Eller?

Här är en kökkenmödding

Människorna på Orust under stenåldern samlade in musslor, snäckor och ostron som föda. De tomma skalen bildade efterhand stora högar på boplatserna. I högarna fanns även andra matrester. Högarna har fått sitt namn efter ett danskt ord, kökkenmöddingar.

I Bohuslän har arkeologer hittat flera kökkenmöddingar, både från äldre och yngre stenåldern. Vid stenåldersboplatsen Huseby klev fanns en kökkenmödding och mycket annat. Lämningar från en hel boplats.

Titta på bilderna och läs texterna så får du veta mer om vad som fanns på Orust.

Bohuslän_tuggummi_POST44476

Hur kan vi veta?

Arkeologer gräver i jorden för att få kunskap. De samlar in föremål och avfall, kol och benbitar, jord och lera.

Genom att växter förmultnar, vatten lämnar slam och människor brukar jorden förändras marken över tid. På så sätt kan arkeologerna datera fynden efter vilket jordlager de befinner sig i.

Vissa föremål som man hittar är lätta att koppla till mat, som till exempel fiskekrokar till fiske, pilspetsar till jakt och skal från nötter. En del föremål och prover behöver undersökas i laboratorier. De som är experter på ben (osteologer) kan identifiera ben från fiskar, fåglar och andra djur.

Allt detta tillsammans kan berätta för oss om människorna som levde förr.

Bohuslän_tuggummi_jordlager
Jordlager. Teckning: G. Sandell (CC BY).

Och hur var det med tuggummit?

Flera av de "tuggummin" som arkeologerna hittade hade tandavtryck från flera människor. Forskarna tror inte att kådan tuggades för nöjes skull utan för att mjuka upp den så att den blev användbar som ett slags klister eller tätningsmedel.

Redan när bitarna grävdes upp gick det att se på tandavtrycken att de tuggats av barn och ungdomar. DNA-analyserna visade att tre olika barn mellan 6–14 år – två flickor och en pojke – hade tuggat kådan. Den allra senaste DNA-forskningen av tuggummina visar på att en av tonåringarna troligen hade en allvarlig tandköttsinfektion då man hittat spår av bakterier och karies.

Mycket av vår historia är synlig i det DNA vi bär med oss, som finns i våra gener eller arvsmassa.

Att analysera arvsmassan DNA är ett viktigt verktyg för historiker och arkeologer. Arvsmassan kan berätta om forntida sjukdomar, folkvandringar eller hur livet på jorden utvecklats. Bara tills för några år sedan trodde man att arvsmassan försvann kort efter det att växt, djur eller människa dött. Idag verkar det som om det inte finns någon gräns för hur gammal arvsmassan kan vara.

Diskutera

Vad kommer vara kvar om tio tusen år av det vi lämnar efter oss?

Bohusläns museums logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Bohusläns museum

För lärare

Vilka spår lämnar vi människor efter oss? Vad kan vi veta om tidigare människosläkten utifrån dessa lämningar? Det här är en lektion som kan föra eleverna tillbaka till stenåldern och ända till framtiden.