Lärarhandledning

Åk 7-9

Walters resväskaLärarhandledning

Vad tar man med sig när man flyr?

1900-TAL

Tyskland/Sverige

En brun resväska med en papperslapp klistrad på insidan av det öppna locket.
I den här lektionen får eleverna fördjupa sig i ett livsöde från en pojke som tvingades fly från Nazityskland under Andra Världskriget. Ungefär 500 barn kom till Sverige genom så kallad Kindertransport.

Kopplingar till kursplanen i historia

Lgr22, centralt innehåll

Imperialism och världskrig, cirka 1850–1950

 • De båda världskrigen, deras orsaker och konsekvenser. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag. Människors motstånd mot förtryck.

Lgr22, betygskriterier

Eleven ställer frågor till historiska källor och för resonemang om vad källorna kan berätta om det förflutna samt om källornas relevans och trovärdighet.

Om lektionen

Walters resväska finns i Judiska museets samling och har tillhört Walter Israel som kom till Sverige med Kindertransport när han var 6 år gammal. Materialet till Walters koffert är uppdelad i tre delmoment med elevövningar. Syftet med materialet är att lära sig om barntransporterna och Sveriges agerande under den här tiden. Följande material används för att lösa uppgifterna:

 • Fördjupande text om barntransporterna
 • Ljudspår där Walters syster berättar om resan till Sverige
 • Bilder på resväskan, gosedjur och tygpåse, porträttbild Walters familj
 • Lista på innehållet i resväskan

Övningarna kan genomföras i grupp eller enskilt. Eleverna kan arbeta med materialet på egen hand utan lärarledning, men frågorna, framförallt till övning 3 är upplägget anpassat till att eleverna kan jämföra sina svar i grupp och diskutera frågan om vad man tar med sig när man flyr och varför. Här finns möjlighet för läraren att t. ex. väva in samtida diskussioner och exempel kring flyktingar och föra en diskussion i helklass.

Övning - Resan till Sverige

Syftet med den här övningen är att eleverna ska få insikter om hur situationen var för barn som var på flykt under Andra Världskriget. Genom övningen diskuteras också Sveriges roll i kriget. Be eleverna att läsa texten "Förföljelserna börjar" och lyssna till ljudberättelsen. Vill du kontrollera elevernas förståelse av materialet kan du ställa dessa frågor.

 • Vad hände i Tyskland på 1930-talet som förändrade judarnas situation?
 • Vad hände 1938 som gjorde att judarna behövde fly Tyskland?
 • Vad var Kindertransport för något?
 • Hur många judiska barn fick komma till Sverige?
 • Vem stod för försörjning av de judiska barn som kom till Sverige?
 • Varför kunde inte hans pappa komma till Sverige och vilka konsekvenser fick det?

Övning - Vad tar du med dig?

I den här övningen får eleverna titta närmare på Walters resväska och de saker han hade med sig i den då han kom till Sverige. Syftet med den här övningen är att eleverna ska få möjlighet att sätta sig in i Walters situation och att reflektera över de val som människor som tvingas fly behöver göra.

Be eleverna att individuellt undersöka väskan genom att klicka på siffrorna i bilden och ta del av informationen. Dela sedan in eleverna i mindre grupper och diskutera. Övningen tar ca 20 minuter att genomföra.

 • Vad är det för typ av saker Walter hade med sig?
 • Vad tror du han tyckte var viktigast att ta med?
 • Om ni hade behövt fly ensam, utan dina föräldrar, vad hade varit viktigast för er att ta med? Nämn max 5 saker som får plats i en resväska.

Avslutande diskussion

Walters öde berättar även om de som inte fick komma till Sverige, eftersom hans pappa inte lyckades få tillstånd att komma till Sverige och dog i ett koncentrationsläger. Det går även att diskutera huruvida kvoten av 500 judiska barn var för få, att Sverige hade kunnat hjälpa fler. Till exempel kom det cirka 70 000 finska krigsbarn under kriget.

De avslutande frågorna ger dig möjlighet att väva in samtida exempel kring flyktingar och föra en diskussion i helklass. Walter kom ensam, utan sina föräldrar och det fanns en kvot – företeelser som förekommer även idag.

Diskutera i helklass eller i mindre grupper:

 • Gjorde Sverige tillräckligt för att hjälpa judarna?
 • Varför tog Sverige emot så få flyktingbarn tror du?

Tid att genomföra övningen cirka 20 minuter.

Judiska museets logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Judiska museet

För elever

1933 tog Hitler makten i Tyskland. Situationen för judarna i landet försämrades snabbt. 1935 kom nya raslagar, Nürnberglagarna. De innebar att alla judar förlorade sina medborgarskap.