Föremål

Mynt från UEICFöremål

Foto: Miguel Herranz, Skoklosters slott/SHM (CC BY)

Mynt av brons som utfärdades av United East India Company 1791. Det är ett 1/2 pice-mynt, som inte var värt så mycket. På ena sidan finns ett hjärta som är indelat i fyra fält. I fälten står bokstäverna VEIC (United East India Company). Ovanför hjärtat är siffran 4. Under hjärtat står årtalet 1791.

På andra sidan finns en våg med vågskålar. Mellan vågskålarna står det "Adil" med persisk skrift. Det betyder rätt eller rättvist. Myntet tillverkades i Birmingham i England för handelsmännen i Bombay i Indien. 

Datering: 1791 

Diameter: 24,8 mm 

Föremålsnummer: 14352, Skoklosters slott.