Lektion

Åk 4-6

En kärleksfull hälsningLektion

Vad berättar en Jesusbild om tro och handelskontakter på medeltiden?

1300-tal

Lönsås, Sverige

Foto av Jesusavbildning av valrossen. Bilden är i relief.
Paxtavla. Foto: Jonas Karlsson, Östergötlands museum (CC BY-SA).
En gång älskad och kysst. Sedan begraven och glömd. Det är en berättelse om Människan.

Funnet i jorden

När Lönsås kyrka skulle renoveras på 1990-talet ville församlingen ha en toalett. För att koppla in vatten och avlopp grävde de en grop vid södra kyrkväggen. Där fanns skelettdelar och, ungefär en meter ner, en liten tavla av ben.

Tavlan låg upp och ned. Till en början såg den ut som en träsked, men när den rätta sidan vändes upp syntes en bild. Vad kan det ha varit?

Titta på bilden och läs de korta texterna.

Foto av relieftavla med Jesus på korset. Föremålet är tillverkat av valrossben

Paxtavla. Foto: Jonas Karlsson, Östergötlands museum. CC BY-SA

Sverige och kristendomen

Nu för tiden är Sverige ett sekulariserat land. Det betyder att samhällets lagar inte har sin grund i en religion. Det betyder även att religionen är en privatsak som varje individ får bestämma själv. Sverige har också religionsfrihet. Det betyder att alla som bor i Sverige har rätt att välja om de vill tillhöra en religion eller inte. Det har inte alltid varit så. Innan 1860-talet var alla medborgare i Sverige tvungna att tillhöra Svenska Kyrkan.

Bild: Jesus välsignar barnen. Foto: Peter Sillén, Historiska museet/SHM (CC BY).

Vad och varifrån?

Tavlan är en så kallad paxtavla. Ordet ”pax” är latin och betyder ”fred” eller ”frid”. Paxtavlor användes i hela Norden från tiden kring år 1300 fram till reformationen på 1500-talet. Det finns paxtavlor bevarade både i Danmark och Norge och Island. Men denna paxtavla är den enda som har hittats i Sverige hittills. Den är unik!

Ibland kallas paxtavlor för fridstavlor. Och ibland kallas de för kysstavlor. Anledningen är att de användes för fridskyssen i den kristna mässan.

Prästen kysste först altaret. Sedan tog han paxtavlan och kysste även den. Tavlan räcktes sedan från person till person i kyrkan till dess att alla hade kysst den.

Idag finns en liknande tradition som kallas fridshälsningen. Församlingsmedlemmarna skakar då hand med eller bugar mot dem som sitter i närheten. Symbolen innebär att de troende är vänner och vill varandra väl. Inom den Ortodoxa kyrkan finns fridskyssen kvar.

Foto av detalj från Jesusbild i relief. Föremålet är tillverkat av valrossben
Paxtavla. Foto: Jonas Karlsson, Östergötlands museum. CC BY-SA

Paxtavlan är tillverkad av valrossben. Materialet kommer inte från Sverige, utan troligen från Grönland. Antingen har benet kommit till Sverige som råmaterial. Eller så har hela tavlan tillverkats i någon annan del av världen. Vem som har tillverkat tavlan är omöjligt att veta.

Fundera

  • Hur tror du att tavlan har kommit till Lönsås?
  • Vad betyder en kyss för dig?
Östergötlands museums logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Östergötlands museum

För lärare

I den här lektionen får eleverna ta del av vad ett Jesusbild kan berätta om kristen tro och globala kontakter under tidig medeltid.