Lektion

Åk 4-6

Gravkors för lille LarsLektion

För vem restes järnkorset?

1800-tal

värmland

Ett svart smideskors med en mängd hängande dekorationer.
Lars levde i Värnäs i Värmland och dog bara 4 år gammal. Han hade fem syskon som också dog unga. I den här lektionen får du lära dig mer om hur man kan följa någons liv och död med historiska ledtrådar. Och hur det kom sig att det var vanligt att barn dog förr i tiden.

Kors i smidesjärn

Korset är från Norra Ny kyrkogård som ligger vid Klarälven i norra Värmland. På plattan står det skrivet:

Här under wiler lila LSS från Nedra Wärnäs föd d 30 iuli 1815 död d 4 ocktober 1819 samt 5 aflefne syskon tilhörer SPS H MPD I W.

Det är skrivet med gammaldags språk och flera förkortningar, så det är inte helt enkelt att förstå vad det betyder.

Början av texten berättar att någon från Nedre Wärnäs med initialerna LSS vilar under korset. LSS föddes 30 juli 1815 och dog 4 oktober 1819.

Prästerna på 1800-talet skrev noggranna anteckningar över alla som föddes och dog i församlingen. Tack vare att platsen och de exakta datumen står på gravkorset så går det ganska enkelt att leta fram i prästens bevarade anteckningar vem LSS var.

Bok över födslar och dop

Handskriven svart text på vitt papper.

Bok över de döda

I dödboken kan man läsa att Lars dog av rödsot, alltså dysenteri. Det är en diarrésjukdom som smittar via smutsigt dricksvatten. På samma sida i dödboken står namnen på ytterligare 20 personer som blev rödsotens offer i Norra Ny den hösten. Femton av dem var barn under 10 år.

Vackert handskriven text på vitt papper.

På korset nämndes fem av Lars syskon som även de hade dött. I böckerna hittar vi fyra.
Karin. Född 1803 och dog 1809 av dysenteri
Marit. Född 1806, dog två veckor gammal.
Per. Född 1807, dog 9 månader gammal i lunginflammation
Per. Född 1809, dog 18 månader gammal i lunginflammation

Svart handskrift på vitt papper. Flera rader är överstrukna.
Husförhörslängd för Norra Ny församling, 1805-1812. Bild från Riksarkivets digitala forskarsal.

Varje år fick alla familjer hembesök av en präst som kontrollerade att både vuxna och barn hade tillräckliga kunskaper i läsning och bibelkunskap. Det kallades husförhör och prästen skrev listor över de familjer han besökte. När någon hade dött strök prästen ett streck över namnet och skrev ned vilket datum personen hade dött.

Lille Lars fick två systrar som faktiskt överlevde sina första år. När han dog 1819 hade föräldrarna två flickor, Ingegerd som var ett år och Marit som var sju.

Gravkors

Gravkors av smidesjärn var vanliga i Värmland under 1700- och 1800-talen när det fanns många järnbruk och smedjor. I början av 1900-talet togs många kors bort, då de blivit omoderna och börjat rosta. Ofta sparades de och förvarades i uthus och på kyrkvindar. Vid 1900-talets mitt började de bli populära igen och nya kors står nu sida vid sida med sina äldre förebilder på kyrkogårdarna.

Ett svartvitt foto av en kyrkogård med gravkors.

Fundera

  • Varför tror du att så många barn dog förr i tiden? Varför har det ändrats?
  • Har du varit på en kyrkogård? Hur såg gravarna ut där?
  • Skulle du vilja släktforska?
Värmlands museums logga

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Värmlands museum

För lärare

Den här lektionen handlar om en familj som levde i norra Värmland kring sekelskiftet 1800. Deras levnadsöden känner vi till genom ett bevarat gravkors som leder vidare till uppgifter i kyrkoböcker. Genom dessa får vi inblick i en tid då modern sjukvård saknades och många barn dog i ung ålder.