Lektion

Åk 7-9

Signes orörda koffertLektion

Vad hade en emigrant med sig tillbaka till Sverige?

1900-tal

USA och sverige

En grön, fyrkantig koffert med mässingsspännen.
Amerikakoffert av trä som är klätt med konstläder. På ena sidan står initialerna "S.C." i rött och det finns rester av olika etiketter, till exempel från Svenska Amerikalinjen. Kofferten finns på Utvandrarnas hus i Växjö. Foto: Jörgen Ludwigsson, Kulturparken Småland (CC BY)
Många svenskar utvandrade till Amerika under 1800- och
1900-talen. Många kom också tillbaka. I den här lektionen får du tillfälle att fundera på hur några svenskar påverkades av att först utvandra och sedan återvända till Sverige.

Vem var Signe?

Ett gammalt ID-kort för immigranter med text till vänster och foto till höger.
Foto: Jörgen Ludwigsson, Kulturparken Småland (CC BY).

Signe Karlsdotter var en av 1,3 miljoner svenskar som mellan 1830 och 1930 reste över Atlanten för att börja ett nytt liv. Hon var också en av de drygt 300 000 som så småningom bestämde sig för att återvända till Sverige.

När Signe utvandrade

När Signe var 22 år, 1919, utvandrade hon till USA. Då hade hon utbildat sig till kallskänka, ett yrke där man tillverkar smörgåstårtor och andra kalla rätter. Hon kom från den lilla orten Långasjö i Småland till New York. Där ändrade hon sitt efternamn till Karlson, som fungerade bättre i det nya hemlandet. Släktingar som redan emigrerat hjälpte henne med att hitta ett första jobb som köksbiträde. Under hela sin tid i USA fortsatte hon att arbeta i olika familjer. Hon var mycket uppskattad. Hon reste tillfälligt hem till Sverige 1927-1928.

När Signe kom tillbaka

Plötsligt en dag 1946, knackade det på systern Edlas dörr hemma i Långasjö. Det var Signe som hade flyttat hem. Hon hade inte berättat för någon att hon skulle komma hem och hon ville aldrig prata med någon om tiden i USA och vad hon hade varit med om. Hon packade heller aldrig upp sin koffert. Först 16 år efter hennes död, 1997, öppnades kofferten på Utvandrarnas hus i Växjö. Då hade den stått ouppackad i 50 år. Nyckeln var borta, så låset fick filas upp. Det var Signes släktingar som skänkte den till Utvandrarnas Hus.

Övning – Vad packade Signe ner i sin koffert?

Skälet till att Signe inte ville packa upp sin koffert förblir ett mysterium. Vad tror du att hon hade packat? Klicka på punkterna i bilden och se om du kan gissa vilka föremål som låg där och vilka som inte kan ha blivit nedpackade av Signe år 1946.

En grön, fyrkantig koffert med mässingsspännen.

Varför återvände emigranterna?

Tänk dig att du är en emigrant som bestämmer dig att återvända till Sverige efter en tid utomlands. Vad skulle kunna vara orsak till det? Fundera lite innan du klickar på "visa mer"!

Några anledningar att återvända

Vi kan inte veta alla anledningar till att människor återvände, det skiljde sig från person till person. Det här är några anledningar:

  • Du hade fått ärva en gård i Sverige.
  • Du blev änka eller änkling och längtade hem.
  • Du hade tjänat ihop tillräckligt med pengar för att åka hem och köpa en gård eller bygga upp en affärsverksamhet.
  • Arbetsförhållandena blev bättre i Sverige och i perioder blev det lättare att hitta jobb.
  • Det var skönt att slippa prata engelska.

Fler och fler återvände

Det vi säkert vet är att ju senare under den stora emigrationsvågen, 1830-1930, som du emigrerade desto vanligare var det att du stannade kortare tid i USA och att du återvände till Sverige.

De tidiga emigranterna åkte oftast med hela sin familj med målet att bygga sig en gård och odla upp mark. De rotade sig på så sätt i sitt nya hemland. Själva resan över Atlanten tog till en början så lång tid och var så dyr och svår att en hemresa inte verkade möjlig.

Från 1880-talet och framåt blev båtresorna snabbare, billigare och säkrare. Unga personer började då åka över för att jobba ett tag. Många återvände.

Hälsa på släkten och bli kvar

När svenska emigranter tillfälligt åkte och hälsade på sin svenska släkt i Sverige kunde det hända att de inte återvände. Detta gällde framförallt kvinnorna, som trots att de hade en returbiljett i fickan ändå blev kvar. Det kunde till exempel hända att någon förälder blev sjuk eller att emigranten träffade en partner.

Saker som lockade återvändarna

Män som kroppsarbetade kunde ofta få likvärdiga arbetsförhållanden i Sverige, men slippa det engelska språket. Kvinnorna hade däremot ofta bättre villkor som hushållerskor i USA än i Sverige.

Så småningom blev Sverige ett modernare land och med införandet av den kvinnliga rösträtten 1921 blev det troligtvis mer lockande att återvända även för kvinnliga emigranter.

Några andra återvändare

Här kan du läsa om några andra personer som återvände till Sverige efter en tid i Amerika.

Fundera

  • Om du gav dig iväg från Sverige för att jobba utomlands ett tag-vilket land skulle du välja och varför?
  • Vad kan du idag jobba med direkt efter grundskolan utan utbildning?
  • Vad tror du är skillnaden på att flytta hem igen efter två respektive 25 år?
Logotyp för Kulturparken Småland

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Kulturparken Småland

För lärare

Många svenskar utvandrade till Amerika under 1800- och 1900-talen. Många kom också tillbaka. I den här lektionen får eleven tillfälle att fundera på hur några svenskar påverkades av att först utvandra och sedan återvända till Sverige.