Ett segelfartyg.
Skonerten Hedda. Målad av Ole Johnsen Seboij. Sjöhistoriska museet (Public domain).

Bra val. John Ross köpte ett ångfartyg, men ångrade sig hela vägen till Arktis. Ångmaskinen som ingenjörerna John Braithwaite och John Eriksson tillverkade var oduglig. Det var, enligt Ross "på förhand bestämt, att icke en atom av hela detta maskineri skulle vara annat än en källa till plåga, försening och förargelse."

Efter en vecka till sjöss slutade ångpannan att fungera. Skeppets egen maskinist byggde om den till en centralvärmeanläggning, vilket skulle visa sig bra under vintrarna. Som tur var hade även ångfartyg master och segel på den tiden.

Apropå besättning: det är 23 man ombord. Hur hade du tänkt att göra med maten? Har du tillräckligt med dig?