Lektion

Åk 7-9

Krigsfångens träbenLektion

Vad kan ett träben berätta om Sveriges roll under 1:a världskriget?

1914-1918

Sverige

Skadade krigsfångar på ett tåg.
Skadade soldater på ett tåg i Trelleborg. Foto: Julius Johnsson, Trelleborgs museum (PDM)
På Trelleborgs museum finns ett träben från 1:a världskriget. Benet har troligen tillhört en skadad tysk soldat. Men varför blev det kvar i Trelleborg?

Träbenet

Närmare 20 miljoner människor skadades i första världskriget. Skador på ben och armar var vanligast. Det ledde i många fall till amputation av dessa kroppsdelar.

1916 lämnade Stadssekreterare Reinholtz in ett träben till Trelleborgs museum. Det kom från de tågtransporter med skadade fångar som precis börjat gå genom Sverige. Krigsfångar som skulle växlas ut mellan de stridande länderna fick åka tåg mellan Trelleborg och Haparanda.

Träbenet har troligen tillhört en tysk soldat. Det är mycket enkelt och verkar inte vara tillverkat för att användas någon längre tid. Kanske var det bara gjort för att den skadade skulle kunna ta sig genom Sverige utan att bli buren på bår.

Men träbenet blev kvar i Trelleborg och vad som hände med den tyska fången vet vi inte.

Träbenet

Träben från 1:a världskriget.

Benet består av en svartmålad rundstav längst ner. Den övergår i ett träblock som är vadderat där benstumpen ska vila. För att träbenet ska kunna fästas på den amputerades ben finns två parallella, platta järnstänger som sitter ihop med hjälp av tre remmar av läder och textil. Remmarna ska fästas med ett spänne runt soldatens ben.

Storlek:
Höjd: 66 cm
Längd: 21 cm (På längsta stället vid träblocket)
Bredd: 15 cm (På bredaste stället på träblocket)
Diameter rundstav: 4 cm

Träbenet finns på Trelleborgs museum. Foto från museet (CC BY).

Invalidtransporterna

Mellan 1914 och 1918 pågick första världskriget i Europa. Sverige var neutralt och alltså inte med i kriget. Ändå stod landet i centrum av världspolitiken. Bland annat transporterades tyska och ryska krigsfångar genom landet.

Internationella Röda Korset gick tidigt in med hjälp till soldater och civila. Ryska och tyska Röda Korset var några av dem som ställde upp. Men eftersom länderna också var delaktiga i kriget växte snart misstron mot varandra. Det var då som de neutrala länderna fick ta över hjälpinsatserna.

Fångutväxling

1915 lyckades svenska Utrikesdepartementet tillsammans med svenska Röda korset få igenom ett tillstånd om en utväxling av skadade fångar mellan Ryssland, Tyskland och Österrike-Ungern. De länder som var i krig ville inte ge mat och sjukvård åt motståndarnas krigsinvalider. Därför var det inget problem att få igenom denna fångutväxling.

Ryssarna som varit fångar i Tyskland skickades med båt från Sassnitz till Trelleborg. Därefter tog de tåget till Haparanda för att slutligen transporteras hem. De tyska och österrikiska fångarna gjorde samma resa, fast åt andra hållet.

Krigsinvalider

De soldater som var så lemlästade eller förstörda, att de inte skulle kunna användas till arbete eller sättas in i kriget än en gång, kallades för krigsinvalider. Tågen som gick genom Sverige brukar därför kallas invalidtransporterna.

Mellan 1915 och 1918 passerade 63 463 krigsfångar genom Sverige, via hamnen i Trelleborg. 37 295 kom från Ryssland. 22 123 var från Österrike-Ungern medan 3 617 var tyskar. 428 kom från Turkiet. Fem var barn.

Många av krigsfångarna hade svåra skador. De flesta saknade armar eller ben. Den långa resan genom Europa och genom Ryssland var inte lätt för dessa svårt skadade män. Bara tågresan genom Sverige tog flera dagar. Det var bara de svårast skadade som skickades hem med dessa transporter. Bedömdes fångarna som allt för friska under resan, skickades de tillbaka till fånglägret.

Artikel i Trelleborgstidningen

Gustaf Palmquist var chefredaktör på Trelleborgstidningen under första världskriget. Han skrev en artikel där han följde tyska krigsfångar från att de kom till Trelleborg till att de anlände med färjan i Sassnitz.

Lyssna till ett utdrag ur den artikel som Gustaf skrev om händelsen.

Artikel i Trelleborgstidningen

"I det inre Ryssland utföras operationer och amputationer af tandläkare och sanitetsmanskap, som blott genomgått helt korta kurser i kirurgi.

Häraf härleder sig det alldeles ohyggligt stora antalet af absolut onödiga amputationer. Det är lättare att amputera en lem och behandla detta sår än att sköta sådana sår som komplicerade sårkanaler. Därför ha i ett otal fall hela ben amputerats äfven där det blott varit fråga om rena köttsår.

Hvad tyskarna däremot ej nog kunde prisa det var de ryska Rödakorssystrarna. ”Må Gud välsigna dem” sade en schlesisk landstormsman. ”Mången tysk har en klok och ömmande rysk Röda korssyster att tacka för sitt lif eller för att han fått behålla sitt genomskjutna ben."

”Så defilerade soldaterna förbi den långa häcken af tacksamma, hyllande landsmän, hvars ögon glänste ur tacksamhetens och glädjens tårar.

Det var ögonblick… Jag kan ju gärna erkänna att jag smög mig under däck och grät hejdlöst, vildt som barn gråta. Jag tror inte att jag blir sämre man för det”.

Artikeln på modernare språk

"I fånglägren inne i Ryssland utförs operationer och amputationer av tandläkare och sanitetsmanskap (de som bar bårar med skadade) som bara genomgått kortare kurser i kirurgi.

Därför sker ett stort antal onödiga amputationer. Det är lättare att amputera en kroppsdel och behandla detta sår än att sköta om komplicerade sårskador. Därför har många fått hela benet amputerat trots att de bara haft ett köttsår.

Däremot har tyskarna bara gott att säga om de ryska Röda korssystrarna. ”Må Gud välsigna dem”, sa en schlesisk landstormsman. Många tyskar har en rysk Röda korsetsyster att tacka för sitt liv eller för att han har fått behålla sitt genomskjutna ben.

Så gick soldaterna förbi raderna med tacksamma och hyllande landsmän, vars ögon glänste av glädjetårar.

Det var ett ögonblick… Jag erkänner gärna att jag smög mig under däck och grät hejdlöst, som ett barn. Jag tror inte jag blir en sämre man för det.”

Här gick fångtransporterna

Klicka på de olika platserna och se vad som hände där. Zooma in på Trelleborg så hittar du en plats till. Zooma ut, så ser du Sibirien. Om du klickar på info-knappen i övre vänstra hörnet, så hittar du en lista över alla platser.

Den svåra resan

Fångarnas färd genom Sverige var svår och många dog. Nästan 300 tåg med fångar passerade genom landet under kriget.

26 128 krigsinvalider från Tyskland, Österrike-Ungern och Turkiet var fångar på ryska sidan. Dessa kom från olika krigsfångeläger i Sibirien och övriga Ryssland. Rysk militär förde dem till Torne älv. Därifrån fick de som kunde gå ta sig över en bro. Övriga skeppades över med pråmar som drogs av en ångslup. Vintertid användes slädar.

Sjukhusvagnar

Här tog personal från Röda korset över. De hjälpte fångarna ombord på tåget i Haparanda. Tågvagnarna var ombyggda så att det snarare var en sorts rullande sjukhussalar. Tågen hade plats för 200 man och 50 officerare.

Många dog

En av vagnarna var alltid en likvagn där man kunde lägga de som dog under den tre dagar långa resan och det var ganska många. De flesta dog av tuberkulos, men några tog livet av sig. De orkade inte leva med sina skador eller de fasor de upplevt i kriget.

Nu rullade tåget söderut, genom Krylbo, Hallsberg och Alvesta för att tre dagar senare komma till Trelleborg.

I Trelleborg väntade ett av de två ångfartyg (”Aeolus” och ”Birger Jarl”) som Sverige byggt om så att lastrummen nu var sjukhussalar.

Transporter i motsatt riktning

De 37 295 krigsinvalider som släpptes från fångläger i Tyskland, Österrike-Ungern och Turkiet, gjorde samma resa fast i motsatta riktningen.
Totalt blev det nästan 300 tåg med skadade soldater som gick genom Sverige under dessa år.

Karta som visar vilka länder som var i allians med varandra i början av första världskriget.
Karta från Wikipedia. Upphovsman: historicair (CC BY-SA)

På kartan kan du se vilka länder som var i allians i början av första världskriget och vilka länder som stod utanför. Italien bytte sida efter ungefär ett år.

3 augusti 1914 meddelade Sverige att landet skulle vara fullständigt neutralt under kriget. Men hur var det egentligen?

Den svenska drottningen, Victoria, var från Tyskland och svenskarna var väldig tyskvänliga. Redan i oktober 1914 krävde Tyskland att Sverige skulle släcka lysbojarna (flytande sjömärken med ljus) i södra Sverige för att göra det svårare för England, Frankrike och Ryssland att ta sig fram i Kattegatt och i Östersjön. Sverige gjorde då detta.

1916 uppmanade tyskarna Sverige att minera Kogrundsrännan i Öresund för att stänga in motståndarnas fartyg i Östersjön. Även detta gjorde Sverige.

Sveriges neutralitet

Sverige har inte varit i krig sedan 1814. Det betyder att Sverige är det land i världen som haft fred under längst tid. Sverige valde att vara neutralt under både första och andra världskriget. Men landets neutralitet har ifrågasatts ibland.

Att ett land är neutralt betyder att landet väljer att stå utanför en väpnad konflikt mellan andra länder. Ett land kan alltså bara vara neutralt om det pågår ett krig/konflikt.

Fram till 2022 var Sverige i stället ”militärt alliansfritt”. Det innebar bland annat att Sverige själv ansvarar för sitt försvar. Men i februari 2022 anföll Ryssland Ukraina och allt förändrades. Sverige valde då att lämna in en ansökan om medlemskap i försvarsalliansen NATO.

Fundera

  • Varför transporterades fångarna genom Sverige, även när det fanns andra vägar som var betydligt kortare? Titta på kartan från 1914 och fundera på hur Europa såg ut då.
  • Hade det varit möjligt att ta en annan väg?
  • Kan man säga att Sverige var neutralt under första världskriget?
Trelleborgs museums logotyp

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Trelleborgs Museum

Fler lektioner på liknande tema

För lärare

Den här lektionen handlar om Sveriges roll i första världskriget. Ett kvarlämnat träben från en av de många fångtransporter som gick genom landet blir utgångspunkt för diskussioner om neutralitet och allianser.