Sekel

1400-taletSekel

Kalmarunionen förenade Sverige, Norge och Danmark. Den skulle stärka länderna men det blev mest rörigt. Sveriges första universitet grundades i Uppsala.

Flera familjer slogs om makten över Kalmarunionen. För att få slut på striderna samlades representanter för adel, präster och borgare till flera riksmöten i Arboga och Stockholm. Det blev grunden till dagens riksdag. Bönderna var inte representerade vid riksmötena.

Riksmötena innebar också att Sverige fick fler rikstäckande lagar. Några av de nya lagarna gällde hur handel och hantverk fick bedrivas i städerna. Det innebar att befolkningen i städerna fick större makt. Uppsala universitet grundades. Det var påven som hade bestämt att det behövdes ett universitet i Sverige. Universiteten var vid den här tiden till för att utbilda präster.