TBM_SKOLA_INTRO

Lektion

Skola på bruketLektion

Vad berättar ett klassfoto?

18-1900-tal

Tumba bruk

Rätten att få gå i skolan kan kännas självklart för oss idag, men så har det inte alltid varit. Följ med Anna Maria Öberg och Frans Gustaf, och ta en titt på skolan under 1800-talets mitt. Fanns det verkligen tid för studier?

En skola och två elever

I Sverige var det från början kyrkans ansvar att se till att barn lärde sig läsa. När Tumba bruk var alldeles nytt, år 1757, var det områdets präst som undervisade barnen på pappersbruket. De fick öva på läsning och lärde sig berättelser ur bibeln, genom den så kallade katekesen.

På Tumba bruk såg man tidigt till att alla barnen skulle få gå i skolan. Detta var inte en självklarhet i samhället utanför bruket. Det var först år 1842 som barns rätt till skolgång blir till lag.

Vi har två exempel på elever i Tumba bruks skola, Anna Maria och Frans Gustaf.

TBM_Skolklass_1922
Skolklass utanför skolan 1922. Foto: TUmba bruksmuseum (Public Domain).

Anna Maria

Anna Maria Öberg föddes den 17 december 1832. Hennes pappa Anders arbetade som formare på bruket och hennes mamma Anna arbetade med att skära lump.

På hösten 1843 skrivs Anna Maria in i skolan. Hon är då 11 år gammal. Troligtvis har hon fått lite undervisning tidigare, eftersom hon redan kan läsa rent och tydligt. Men Anna Maria kan inte gå i skolan särskilt ofta. ”Bevistar ej skolan” skriver magistern i sina anteckningar. Anna Maria måste i stället hjälpa sin mamma med lumpskärningen på bruket.

När Anna Maria skrivs ut från skolan, på hösten 1844, kan hon räkna och skriva något. Hon kan också återge 37 bibliska berättelser utantill. Det är duktigt av henne, eftersom det inte funnits mycket tid för skolarbete.

Frans Gustaf

Den 30 mars år 1843 skrivs Frans Gustaf Almqvist in i skolan på bruket. Han är då tolv år gammal. Han har redan lite kunskaper och kan läsa ganska bra. Men hur står det till med kunskaper om katekesen? Magistern antecknar med sin snirkliga handstil att Frans Gustaf läser Luthers lilla katekes till andra stycket. Frans Gustafs uttal är mycket osäkert.

Magistern skriver inte dit något namn eller yrke på Frans Gustafs pappa, som han annars brukar göra. Det står arbetsgosse, kort och gott. Några av hans skolkamraters pappor är arbetare, en annan smed och där finns också en mjölnare. Varför nämns inte Frans Gustafs pappa? Kan det vara så att han kommer från det stora barnhuset i Stockholm?

Frans Gustaf får inte mycket tid till skolan, men när han slutar skolan har han lärt sig Lilla katekesen. När han läser är han säker på hur han ska uttala orden och han kan förklara vad katekesen handlar om.

TBM_Skolkök_1905
Hemkunskapsundervisning i skolköket 1905. Foto: Tumba bruksmuseum (Public Domain).

Skolfoton från förr

Berättelserna om Anna Maria och Frans Gustaf visar att det inte alltid var lätt att få tid över till skolarbete. Men vad tyckte egentligen barnen om att gå i skolan under 1800-talet?

Precis som idag kunde man på slutet av 1800-talet ta skolfoton. Bilderna ger en glimt in en annan tid. De gamla fotografierna skiljer sig dock från de bilder vi ser idag. Detta berodde delvis på dåtidens teknologi, men även förväntningarna på hur ett foto ska se ut har förändrats. Idag uppmuntras vi exempelvis att le på våra bilder, men det är svårt att hitta gamla fotografier där människorna på bilden ler.

Varför människor på äldre bilder inte ler finns det flera teorier om. Kamerorna var långsammare än vad de är idag, och man behövde sitta still för att de skulle bli en bra bild. Kameror var också ovanliga och fotografering dyrt. Idag har vi möjlighet att fotografera hela tiden, men på 1800-talet var skolfotot en av de få bilder som barnen någonsin fick vara med på. Kanske kändes det för högtidligt för att le.

På Tumba bruksmuseum har vi kvar flera gamla skolfotografier. Vad kan bilderna berätta för oss?

TBM_Skolklass_1869
Skoklass från 1869. Foto: Tumba bruksmuseum (Public Domain).

Fundera

Hur tror du att människor kommer uppleva dina skolfoton om hundra år?

tumbabruk_logo_grey

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Tumba bruksmuseum

För lärare

Nuförtiden fotograferar och fotograferas vi flera gånger varje dag. Förr var det en stor händelse för ett barn att ta ett klassfoto. Vad kan vi utläsa ur dessa gamla fotografier?