Lektion

Trelleborgen 2Lektion

Vem byggde vikingaborgen i Trelleborg?
Rekonstruktion av Trelleborgen, sedd från västra porten.
Det här är en rekonstruktion av Trelleborgen, byggd 1995. Foto: Trelleborgs museer (CC BY).
1988 hittade arkeologer spår efter en vikingatida borg i Trelleborg. De kunde se att borgen varit formad som en ring. Rakt igenom borgen gick en väg. Det visade att borgen hade använts för att kontrollera vilka som reste längs med vägen och vilka varor de hade med sig.

Trelleborgen

1988 hittade arkeologerna de första spåren efter en borg. Endast jordlager och spår av nedgrävda stolpar fanns kvar. De kunde se att borgen varit formad som en ring. Omkring borgen fanns en vallgrav. Borgen hade tre portar, en i norr, en i öster och en i väster. Antagligen fanns även en port i söder. Rakt igenom borgen gick en väg från Östersjön i söder mot viktiga platser som Lund och Uppåkra i norr. Genom att bygga en borg över vägen kunde man kontrollera vem som reste här igenom och vad som transporterades.

Karta över staden Trelleborg, där trelleborgen är utmärkt.
På kartan ser du gatorna i dagens Trelleborg. De mörkare grå delarna visar var det fanns bebyggelse på vikingatiden och de gråblå områdena visar var det var vatten. Den mörkgrå ringen är borgen. Karta: Trelleborgs museum (CC BY).

Ritning över borgen

Det fanns bara jordlager och spår av nedgrävda stolpar kvar när arkeologerna hittade borgen. Inget trä fanns bevarat. De hittade även spår i marken från byggnader som var äldre och yngre än vikingaborgen. Men inga byggnader var från samma tid som borgen.

Spåren i marken visar att trästolparna i borgens portar aldrig bytts ut. Därför tror vi att det inte gått så många år mellan att borgen byggdes och att den sedan byggdes ut. Dateringar har gjorts på fynd som fanns intill från tiden innan och efter att borgen byggdes. Utbyggnaden skedde troligen under andra halvan av 900-talet.

Här ser du arkeologernas ritning över platsen. Klicka på punkterna och läs om olika delar av borgen.

Ritning av Trelleborgen, som man tror att den har sett ut.

Lär dig mer om borgen

Vi vet inte vem som byggde borgen. Kanske var det en rik person från trakten. Liknande byggen fanns även i Nederländerna och Polen. Kanske kom inspirationen därifrån.

Under 900-talets andra hälft byggdes borgen ut. Fem borgar i Danmark och minst en till i Skåne har byggts eller byggts ut i liknande stil under denna tid. Alla borgar var smart placerade intill viktiga vattenvägar. De nya borgarna gjordes större och perfekt cirkelrunda. Borgen kan ha varit en viktig del i skapandet av det tidiga danska kungariket. Kanske användes borgen även som utgångspunkt för att göra folket kristna.

Vad fanns inuti borgen?

Det ser ut att ha varit en stor tom yta inuti borgen. Arkeologerna hittade inga spår av andra byggnader i borgen eller fynd från borgtiden. Kanske har borgen använts på ett sätt som inte gett några spår i marken. Eller så användes den aldrig.

Borgen övergavs och glömdes bort

Borgen övergavs ett tiotal år efter att den byggts ut och lämnas att förfalla. Borgvallen i väster stod kvar längst. Först på 1200-talet byggs den medeltida staden Trelleborg. Staden får sitt namn efter den gamla vikingaborgen. Men var borgen legat glömdes bort fram tills arkeologerna hittade den igen.Hitta platserna

Kartan visar platser i Skåne där man har hittat fynd från vikingatiden. Klicka på platserna på karta så får du veta mer.
Tips: i själva Trelleborg finns tre platser. Zooma in på kartan, så hittar du dem.

Danmark och norra Tyskland

På den här kartan ser du Danmark, Skåne och det som idag är norra Tyskland. På kartan står det "Slaviskt område". Ser du att det fanns en annan borg i Danmark som hette "Trelleborgen Slagelse"? Klicka på den och läs mer om varför den heter så.

Fundera

  • Vem kan ha byggt Trelleborgen?
  • Hur kan man veta att människorna i Trelleborg och Skåne hade kontakt med andra delar av Europa?
Trelleborgens logga mot transparent botten

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Trelleborgen

Fler lektioner på liknande tema