Lektion

Åk 4-6

Trelleborgen
– en vikingaborg
Lektion

Varför tror du att det fanns en vikingaborg i Trelleborg?

800- till 1000-tal

Trelleborg

En träpalissad med en port.
Det här är en rekonstruktion av Trelleborgen, byggd 1995. Foto: Trelleborgs museer (CC BY).
1988 hittade arkeologer spår efter en vikingatida borg i Trelleborg. De kunde se att borgen varit formad som en ring. Rakt igenom borgen gick en väg. Det visade att borgen hade använts för att kontrollera vilka som reste längs med vägen och vilka varor de hade med sig.

Trelleborgen

1988 hittade arkeologerna de första spåren efter en borg. Endast jordlager och spår av nedgrävda stolpar fanns kvar. De kunde se att borgen varit formad som en ring. Omkring borgen fanns en vallgrav. Borgen hade tre portar, en i norr, en i öster och en i väster. Antagligen fanns även en port i söder. Rakt igenom borgen gick en väg från Östersjön i söder mot viktiga platser som Lund och Uppåkra i norr. Genom att bygga en borg över vägen kunde man kontrollera vem som reste här igenom och vad som transporterades.

Trelleborg nu och då

Det här är en karta över Trelleborg som det ser ut idag, men du kan också se vad som fanns där på vikingatiden. Klicka på prickarna på kartan och lär dig mer.

Karta över staden Trelleborg, där trelleborgen är utmärkt.

En film om Trelleborgen

Det fanns bara spår i jorden kvar, när borgen hittades. I den här filmen får du se en rekonstruktion av borgen. Man har byggt en ny borg som man tror att den gamla borgen såg ut.

En smart plats

Om platsen

Borgen byggdes på en höjd. Den följde höjdens form. Höjden var ett perfekt läge med utsikt över Östersjön i söder och uppåt landet i norr. Runtomkring fanns våtmarker som skyddade platsen. På höjden hade det tidigare funnits en boplats. Fynd från den tiden visar att människor från olika kulturer har träffats här. Arkeologerna hittade en speciell sorts keramik som tillverkades i norra Tyskland och Polen. Östersjön var en viktig vattenväg. Spår av stora gårdar, gravfält och runstenar visar även att rika och betydelsefulla släkter funnits runt Trelleborg på 900-talet.

Ritning över borgen

Det fanns bara jordlager och spår av nedgrävda stolpar kvar när arkeologerna hittade borgen. Inget trä fanns bevarat. De hittade även spår i marken från byggnader som var äldre och yngre än vikingaborgen. Men inga byggnader var från samma tid som borgen.

Spåren i marken visar att trästolparna i borgens portar aldrig bytts ut. Därför tror vi att det inte gått så många år mellan att borgen byggdes och sedan byggdes ut. Dateringar har gjorts på fynd som fanns intill från tiden innan och efter att borgen byggdes. Utbyggnaden skedde troligen under andra halvan av 900-talet.

Här ser du arkeologernas ritning över platsen. Klicka på punkterna och läs om olika delar av borgen.

Ritning av Trelleborgen, som man tror att den har sett ut.

Lär dig mer om borgen

Vi vet inte vem som byggde borgen. Kanske var det en rik person från trakten. Liknande byggen fanns även i Nederländerna och Polen. Kanske kom inspirationen därifrån.

Under 900-talets andra hälft byggdes borgen ut. Fem borgar i Danmark och minst en till i Skåne har byggts eller byggts ut i liknande stil under denna tid. Alla borgar var smart placerade intill viktiga vattenvägar. De nya borgarna gjordes större och perfekt cirkelrunda. Borgen kan ha varit en viktig del i skapandet av det tidiga danska kungariket. Kanske användes borgen även som utgångspunkt för att göra folket kristna.

Portarna

Borgportarna visar var vägen gått. Idag går det en väg genom den vikingatida borgens norra port. Den moderna vägen följer en äldre vägsträcka. Utanför borgen låg våtmarker som var svåra att ta sig igenom. Vägen gick runt våtmarkerna. Här har människor färdats även lång tid innan borgen byggdes.

Porten i öster är inte helt utgrävd. Arkeologerna grävde mindre hål för att se var den fanns. Fler spår finns alltså kvar i marken. Antagligen fanns det även en fjärde port i söder, men här var marken redan söndergrävd så arkeologerna kunde inte hitta något.

Spåren efter porten i väster syntes tydligast. Utanför den fanns en lagun som hade kontakt med Östersjön via ett vattendrag. En lagun är ungefär som en sjö. Här vid västporten kunde mindre båtar ta sig upp. Kanske fungerade lagunen som en liten skyddad hamnplats.

Vad fanns inuti borgen?

Det ser ut att ha varit en stor tom yta inuti borgen. Arkeologerna hittade inga spår av andra byggnader i borgen eller fynd från borgtiden. Kanske har borgen använts på ett sätt som inte gett några spår i marken. Eller så användes den aldrig.

Borgen övergavs och glömdes bort

Borgen övergavs ett tiotal år efter att den byggts ut och lämnas att förfalla. Borgvallen i väster stod kvar längst. Först på 1200-talet byggs den medeltida staden Trelleborg. Staden får sitt namn efter den gamla vikingaborgen. Men var borgen legat glömdes bort fram tills arkeologerna hittade den igen.Hitta platserna

Zooma in på kartan så ser du fler platser. Klicka på platserna så får du veta mer.
Tips: i själva Trelleborg finns tre platser och i Skåne finns tre platser till. I Danmark finns fem platser.

Fundera

  • Varför byggdes en vikingaborg just här?
  • Vem kan ha byggt den?

Bildkällor: Om ingenting annat anges så kommer bilderna från Trelleborgs museer.

Trelleborgens logga mot transparent botten

Publicerad:

Uppdaterad:

Innehållet är producerat av: Trelleborgen

Fler lektioner på liknande tema

För lärare

Den här lektionen utgår från resterna av en vikingaborg i Trelleborg, som arkeologer hittade de första spåren av 1988.