Sekel

1100-taletSekel

Mälardalen och delar av Götaland börjar enas till ett rike. Gränserna mellan länder i Norden blev tydligare.

Nästan alla människor var bönder. Nya redskap, som plog och harv, gjorde deras arbete lättare och de kunde producera mer mat. Fler människor kunde leva av jordbruket och befolkningen växte.

Gränserna mellan länder i Norden blev tydligare. Visby, Lödöse och Kalmar blev viktiga hamnstäder och centrum för handel. Sigtuna och Uppsala var centrum för makten, precis som på 1000-talet.

Svenskarna åkte på korståg till Finland. Det hade flera orsaker. En var att sprida kristendomen. En annan var att kontrollera handelsvägarna i öster.
Den katolska kyrkan i Sverige blev mer organiserad. Bland annat byggde Cistercienserorden kloster i Alvastra och Varnhem.