Sekel

1200-taletSekel

Sverige blev större. Svealand, Götaland, Norrlandskustens södra delar samt delar av Finland enades. Befolkningen delades in i adel, präster, borgare och bönder.

Sverige växte kring Östersjön genom handel och erövring. De främsta handelskontakterna var handelsförbundet Hansan och republiken Novgorod i dagens Ryssland.

Varje landskap i riket hade länge haft egna lagar. Under 1200-talet tillkom fridslagar som var gemensamma för hela riket. Fridslagarna förbjöd våld, stöld och våldtäkt. Vissa platser var särskilt skyddade, till exempel hemmet och kyrkan.

Befolkningen var indelad i fyra stånd. De kallades adel, präster, borgare och bönder. Borgarna och bönderna betalade skatt. Adeln skulle i stället hjälpa till att försvara landet om det blev krig. Prästerna behövde inte heller betala skatt.