Sekel

1300-taletSekel

Heliga Birgitta skrev om sina uppenbarelser och pilgrimsvandrade till kristendomens centrum. Pesten slog ut nästan halva Europas befolkning.

I början av seklet hade Sverige och Norge en gemensam kung. Danmark erövrade Skåne, Halland, Blekinge och Gotland. Vid 1300-talets slut gick Sverige samman med Norge och Danmark i Kalmarunionen.

Under den här tiden fick Sverige lagar som gällde i hela landet. I lagarna stod det att kungen valdes av folket. Det stod också att träldom skulle förbjudas. Träldom betyder slaveri.

Sveriges enda helgon, Heliga Birgitta, levde under 1300-talet. Hon var en av de mest inflytelserika kvinnorna i Europa under sin livstid. Hon helgonförklarades efter sin död.

Den dödliga sjukdomen pesten spred sig över världen. Det blev en pandemi som kallades för Digerdöden. Mellan en tredjedel och hälften av Europas befolkning strök med.