Sekel

1500-taletSekel

Sverige blev självständigt när Kalmarunionen upplöstes. Kungen bestämde att kungamakten skulle ärvas. Tidigare hade kungen blivit vald.

Under 1500-talet genomfördes reformationen. Sverige blev protestantiskt i stället för katolskt. Bibeln översattes till svenska. Kungen blev kyrkans överhuvud istället för påven. Vissa var missnöjda med att förändringen gav kungen mer makt och rikedomar. Det utbröt uppror i olika delar av landet.

Flera länder i norra Europa blev protestantiska, precis som Sverige. Kyrkans delning orsakade krig mellan katolska och protestantiska länder.