Sekel

1700-taletSekel

Sverige förlorade stora landområden efter många år av krig. Nya tankesätt utmanade både religionen och kungamakten .

Vetenskapliga upptäckter och metoder blev allt viktigare. Forskare och filosofer menade att kunskap skulle utgå från det mänskliga förnuftet, människors förmåga att tänka och dra slutsatser. Genom att beskriva världen på nya sätt utmanade de religionen. Människor började ifrågasätta kyrkan och kungamakten. Det ledde till revolutioner i flera länder.

Sverige var fattigt. Det berodde på krigen som hade pågått under många år. Det hade också varit sjukdomsepidemier och missväxt flera gånger. En svår pestepidemi i början på 1700-talet dödade runt en tredjedel av befolkningen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverige blev beroende av hjälp från andra länder.

Sverige var det första landet som fick en tryckfrihetsförordning. Förordningen handlade om rätten att uttrycka sin åsikt i skrift. Men det gick fortfarande inte att skriva vad som helst. Det var till exempel förbjudet att tala illa om religionen och kungen.

Nya uppfinningar, som ångmaskinen, gjorde att tillverkningen av varor blev mer effektiv. Små industrier kunde byggas upp, till exempel väverier och järnbruk.

Europeiska stormakter erövrade länder i andra världsdelar och grundade kolonier. Sverige hade också en - på ön St Barthélemy i Karibien.