Sekel

1800-taletSekel

Många svenskar sökte lyckan i Amerika. De flesta kom aldrig tillbaka. Folkskolan infördes – alla barn i Sverige skulle gå i skolan.

Den tekniska utvecklingen gick fort. Det blev också lättare att starta företag. Nu kunde industrialismen ta fart. Vissa blev rika när företagen och industrierna växte. Men ännu fler blev fabriksarbetare med låga löner.

Arbetare och andra som blev trötta på orättvisorna i samhället organiserade sig i föreningar. Många valde att emigrera till USA för att försöka få ett bättre liv.

Sverige fick ångbåtslinjer och järnvägsnät. Med telegraf och telefon gick det även att prata med människor på avstånd. Den tekniska utvecklingen gjorde att landet var tvunget att ha samma tid på alla platser. Tidigare hade olika delar av landet olika tid.

Det blev möjligt för alla barn att gå i skolan när folkskolan infördes.

Finland hade varit en del av Sverige sedan medeltiden. Men 1809 erövrades området av ryska trupper. I stället tvingade svenskarna fram en union med Norge 1814.