Sekel

1600-taletSekel

Sverige växte i alla väderstreck och blev en stormakt. Kolonier grundades i Nordamerika och Västafrika. Gränserna ändrades flera gånger. Vid 1660-talet var Sverige större än någonsin. Kartan visar Sveriges största utbredning efter 1658.

Det pågick många krig i Europa under 1600-talet. Det längsta var det trettioåriga kriget. Det kallas för ett religionskrig mellan protestanter och katoliker. Egentligen handlade det mest om att erövra landområden och ta krigsbyten. Sverige var ett av de länder som krigade mest.

Det var under 1600-talet som Sverige var störst och mäktigast. Perioden kallas här för Stormaktstiden. Och stormakten växte även norrut. Det påverkade livet för många samer som levde där.

Under den här tiden fick Sverige rikstäckande post, domstolar, lagar och mycket annat. Flera nya städer grundades. En av dem var Göteborg. Städerna var centrum för handel och hantverk. Nu startade även storskalig tillverkning i så kallade manufakturer och bruk. Många kunniga arbetare flyttade till Sverige från nuvarande Nederländerna, Belgien och Tyskland.