Sekel

1900-taletSekel

Unionen med Norge upplöstes 1905. Sveriges gränser har inte förändrats sedan dess. 1995 gick Sverige med i Europeiska unionen.

Samhället förändrades mycket i början av 1900-talet. Alla myndiga personer fick rösträtt. Dödsstraffet avskaffades. Kungen förlorade helt sin makt.

Under 1900-talet utspelade sig två världskrig. Sverige var neutralt i båda krigen. Det betyder att landet inte ställde sig på någons sida. Men även om Sverige inte deltog i krigen, påverkades landet på många sätt. Det blev svårt att importera varor från utlandet. Därför infördes begränsningar för hur mycket man fick köpa av vissa matvaror och bensin. Det kallas för ransonering.

Den tekniska utvecklingen gick fortare än någonsin. Vanliga hem fick telefon, elektricitet och rinnande vatten. Bilar och flygplan blev vanliga. Kommunikation över långa avstånd blev lättare. Först kom radion, sen tv:n. Mot slutet av 1900-talet blev det vanligt med datorer och Internet.
Alla apparater och maskiner krävde energi, i form av olja och elektricitet. Miljöförstöringen blev ett växande problem.