Sekel

800-taletSekel

Nationen Sverige fanns ännu inte.
I Norden började människor resa i “viking".

Staden Birka grundades på en ö i en vik av Östersjön. Människor reste hit för att bedriva handel. Många slog sig ner där. I dagens Uppåkra, Skåne, fanns ett liknande centrum för handel och makt. I myllret av människor hördes många olika språk. Livet i de städer som uppstod under 700- och 800-talen såg annorlunda ut än på gårdarna där människor levde i storfamilj.

Människor från Norden reste ut i världen. De handlade ibland och plundrade ibland. De flesta människor trodde på gudar som Tor, Oden och Frej. Men i Birka fanns en kristen församling.

Somliga människor var ofria, de kallades för trälar. Många arbetade i jordbruket medan somliga var skickliga hantverkare. Vissa föddes som trälar men det hände att människor dömdes till träldom eller arbetade av en skuld. De kunde bli fria igen när skulden var betald. Trälsystemet fanns kvar ända in på 1300-talet.