Sekel

900-taletSekel

Vikingatid. Nationen Sverige fanns ännu inte.
I Norden började människor resa i “viking".

Staden Birka var en mötesplats för människor från många olika platser. De reste hit för att bedriva handel. Många slog sig ner där. I dagens Uppåkra, Skåne, fanns ett liknande centrum för handel och makt.

Människor från Norden reste ut i världen. De handlade ibland och plundrade ibland. De flesta människor trodde på gudar som Tor, Oden och Frej. Men i Birka fanns en kristen församling. Och i Varnhem, Västergötland, begravdes människor enligt kristen sed på 900-talet.

Somliga människor var ofria, de kallades för trälar. Många arbetade i jordbruket medan somliga var skickliga hantverkare. Vissa föddes som trälar men det hände att människor dömdes till träldom eller arbetade av en skuld. De kunde bli fria igen när skulden var betald. Trälsystemet fanns kvar ända in på 1300-talet.