Sekel

1000-taletSekel

Sverige var inte ett enat land.
Många landskap styrde sig själva, som egna länder.

Flera släkter kämpade om makten i områden som senare skulle tillhöra Sverige. Men runt Mälardalen och Västergötland hade folket enats om en kung. Sigtuna och Gamla Uppsala var centrum för makten.

Detta var slutet på vikingatiden och början på medeltiden. Människor från Norden reste ut i världen. De handlade ibland och plundrade ibland. På runstenar berättas om dessa resor. Många av de runstenar som finns kvar kommer från 1000-talet.

När människorna reste, påverkades de av andra människor som de mötte. Missionärer spred kristendomen i Norden. Samhället utvecklades. Nu kunde man göra mynt. De kristna byggde kyrkor.